Oszczędzanie zasobów

Energia jest droga. Trend wzrostu kosztów energii przewidywalnie będzie się utrzymywał. Nam chodzi o to, aby te koszty zoptymalizować. Dlatego oferujemy Państwu fachową pomoc w zarządzaniu energią. Na pierwszym planie znajdują się WSZYSTKIE aspekty, które w firmie wywierają wpływ na jakość, wydajność, zużycie i koszty. Po optymalizacji zakładowych procesów, obiegu procedur prania następuje analiza kosztów i pożytków inwestycji w technicznych urządzeniach.

Informacje ogólne

Chodzi nam o to, żeby używać energię a nie ją marnować. Cel przedsiębiorstwa polegający na oszczędzaniu energii nie powinien wpływać negatywnie na jakość. Dla zachowania konkurencyjności konieczne są wydajne, zoptymalizowane procesy. Prawie wszystkie firmy mają niewykorzystany potencjał, poprzez optymalizację funkcjonujących procesów może przyczynić się do oszczędzenia energii. Najpierw należy wykorzystać ten potencjał tak żeby osiągnąć efekt oszczędzania, najczęściej bez inwestowania lub z niewielkim nakładem. Dopiero później należy zoptymalizować procesy poprzez inwestycję w urządzenia techniczne.  Analiza kosztów / pożytków pozwoli przedsiębiorcy jasno i pewnie określić rentowność inwestycji.

Fachowe doradztwo w zakresie zarządzania energią

Przy całym podobieństwie rodzajów prania oraz techniki prania stopień indywidualnie różnych charakterystycznych warunków w zakładzie pralniczym jest naprawdę duży.  Przede wszystkim przy optymalizacji koniecznie należy zwrócić uwagę na okoliczności każdego indywidualnego przypadku. Z tego właśnie powodu w ramach naszego serwisu technicznego proponujemy Państwu fachowe doradztwo w zakresie zarządzania energią. Nasz sposób zarządzania energią bierze przede wszystkim pod uwagę całość przedsiębiorstwa i określa rozsądnie wszystkie podejmowane działania.

 

Krok 1

Po pierwsze sprawdzamy w jaki sposób poprawić wydajność przez polepszenie procesów przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów.

Krok 2

Następnym krokiem jest optymalizacja procedury prania z uwzględnieniem partii i obciążenia maszyn piorących w pralni oraz wykończanie tkanin.


Proste działania zmierzające do oszczędzania energii z kroku 1 i 2 

Zanim przystąpi się do zainstalowania urządzeń do odzyskiwania ciepła z kąpieli podczas całego procesu prania oraz ciepła pochodzącego ze ścieków należy z całą pewnością stwierdzić, że te proste działania zmierzające do zarządzania energią zostały w firmie wprowadzone. 

  • izolacja przewodów parowych, skraplających oraz maszyn,
  • nieprzekraczanie temperatury prania 65 °C,
  • zebranie podobnych partii prania do jednej maszyny, aby uniknąć mieszkania partii,
  • zawsze pełne załadowanie (pełny wsad) maszyny pralniczej,
  • planowanie obciążenia maszyny piorącej z uwzględnieniem kolejnych urządzeń do wykończania tkanin,
  • wyłączenie zasilania podczas nieużywania urządzeń do wykończania tkanin. Unikanie używania urządzeń do wykończania tkanin częściej niż raz dziennie.


Krok 3

Następnie należy przyjrzeć się utrzymaniu ciepła i obiegowi wody ze względu na miejsce, rodzaj, ilość oraz możliwości rozsądnego jej ponownego wykorzystania i dostarczenia do miejsca zapotrzebowania. Dopiero po określeniu tych czynników możliwym jest określenie nakładów niezbędnych do wykorzystania ciepła oraz ponownego wykorzystania wody a co za tym idzie do oszczędności. Inwestycja w aparaturę do odzyskiwania ciepła i wody, jej instalacja i integracja z procesami przebiegającymi w zakładzie pralniczym opłaca się, jeśli pewne oszczędności gwarantują amortyzację nakładów w trzy do czterech lat.

Podsumowanie

Brak jest prostych rozwiązań, dlatego ważnym jest przestrzeganie przebiegu procesu. Poszczególne działania muszą być wzajemnie określone i powinny się przenikać. Nie ma sensu za pomocą wysokich nakładów technicznych odzyskiwać energii, której nie można wykorzystać w sensowny sposób. Do procesu prania niezbędne jest tylko ok. 1/3 energii, a około 2/3 energii w pralni wykorzystywane jest przy suszeniu oraz wykończaniu tkanin.

Oferujemy Państwu wspólnie z naszymi partnerami kooperacyjnymi indywidualne rozwiązania dla efektywnego i kompetentnego wprowadzenia całości w oparciu o know how. Rozwiązania te są indywidualnie określane dla każdej firmy i dokładnie odpowiadają warunkom danego zakładu.

Przykład z praktyki

W firmie Larosé w Nonnweiler wprowadziliśmy przy współpracy z Klientem nowa koncepcję energetyczną. Dzięki temu zmniejszono zużycie wody z 11 l/kg na 6,5 l/kg oraz zużycie energii z 1,3 kWh na średnio 0,8 kWh / kg prania. Są to rekordowe osiągnięcia dla tak dużego zakładu jak pralnia.

Zainteresowane pralnie zachęcamy do kontaktu z nami w celu obejrzenia sprzętu dozuuącego lub w celu uzgodnienia terminu prania próbnego w Państwa firmie. 
Prosimy o kontakt, a będziemy mogli wkrótce powitać Państwa w gronie naszych zadowolonych Klientów!