ECOSAN 3.0

Celem większości pralni jest stałe dążenie do oszczędzenia zużycia wody. Dział techniczny podjął wymierne kroki ku temu. Nowoczesne linie pralnicze pozwalają dzięki instalacji zbiorników zbierających na zaoszczędzenie od 5-7 litrów wody na kilogram suchego prania.  Ten trend jest cały czas rozwijany. Pytanie do jakiej kwoty można oszczędzać? Dzięki naszemu nowemu procesowi Ecosan 3.0 spadki jakości poprzez stałe obniżanie zużycia wody i energii są już przeszłością.

Informacje ogólne

Problem

Generalnym problemem wielu działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii i wody jest spadek wyników prania i płukania.  Spadek temperatury prania prowadzi do pogorszenia efektów dopierania i wybielania. Dla zrekompensowania niskiej temperatury prania podwyższa się ilość dozowanych środków chemicznych. Duże ilości środków chemicznych w efekcie końcowym prowadzą do podrażnień skóry personelu i /lub do uszkodzeń części maszyn i urządzeń do wykończania tkanin.

Do prania jest również używana czysta woda. Podczas prania, w zależności od procedury, wzbogacają się składniki kwasoaktywne, sole i aktywne podczas prania substancje. Częściowo pojawiają się problemy z pianą w obszarze odprowadzania wody.  Mała ilość wody w strefie płukania wpływa również na szarzenie i farbowanie prania. Problemy te pojawiają się przy niewystarczającym spłukiwaniu włosów jak również przy niewystarczającym filtrowaniu odzyskanej wody powrotnej.

Rozwiązanie
ECOSAN 3.0: wysoka jakość z sensowną koncepcją oszczędzania wody i energii

Nasz system ECOSAN 3.0  zapewnia, że proces prania dla tuneli pralniczych jest pewny, ekologiczny oraz ekonomicznie rozsądny.  ECOSAN 3.0 to pierwsza procedura, która stosuje wodę, środki piorące pochodzące z prania i płukania podczas prania wstępnego.

Zużycie czystej wody zostało zredukowane na 3 l/kg suchego prania, przy czym świeża woda wykorzystywana jest wyłącznie w strefie płukania. Tak prowadzona procedura prania, w której wykorzystywana jest w strefie płukania wyłącznie czysta woda i woda odpowiednio przygotowana, prowadzi do tego, że całkiem inaczej niż w wielu „wariantach oszczędnościowych“ można efektywnie płukać z wyraźnie podwyższonym strumieniem płukania wynoszącym 6 l wody na kilogram suchego wkładu.

Procedura i technologia

System Ecosan 3.0 składa się w zasadzie z dwóch niezależnych poziomów odzyskiwania energii.

Dla wykorzystania energii przy odprowadzaniu wody z prania wstępnego i strefy prania właściwego wprowadzono wspólny system odprowadzania poprzez specjalny wymiennik ciepła.  W dużych pralniach jest to teraz standardem. Do tego zadania nadaje się na przykład system UniTwist DT opracowany przez naszego partnera firmę UHS. Dzięki wymiennikowi ciepła ścieki odprowadzane są do kanalizacji. W ten sposób można oszczędzić ok. 50-60% energii z odprowadzania wody i przez to ogrzać czystą wodę.

Właściwym celem i ideą systemu ECOSAN 3.jest uzdatnienie wody pochodzącej z płukania  do użytku w praniu wstępnym. Można sądzić, że jest to nowość, ponieważ woda pochodząca z płukania i prasowania z reguły nie jest mocno zabrudzona i zaleca się jej oczyszczanie. To prawda, ale funkcjonuje to tylko wtedy, gdy rozwiąże się podstawowe  problemy techniczne przed ponownym użyciem. Zawartość aktywnego tlenu w wodzie z prasy oraz aktywnego tlenu w wodzie z prania zasadniczego nie miały do tej pory zastosowania wody z płukania w strefie prania wstępnego bez odpowiedniego przygotowania (oczyszczenia). Zawartość aktywnego tlenu z tych kąpieli prowadziłoby do wniknięcia zabrudzeń z krwi i protein podczas prania wstępnego bezpośrednio w tkaninę i ekstremalnie utrudniałoby ich usunięcie, a nawet uniemożliwiało ich usunięcie. Problem wnikania palm proteinowych w ubrania jest problemem znanym w pralniach od dłuższego czasu. Zawartość tlenu w praniu wstępnym musi zostać wyeliminowana.

Rozwiązaniem i sednem nowego ECOSAN 3.0 jest stworzony przez nas Aquaheat-Purifyer. Aquaheat-Purifyer jest naszym najnowszym technicznym rozwiązaniem stworzonym dla oszczędzenia zasobów w profesjonalnej pralni. To doskonałe nowe urządzenie wielofunkcyjne zostało po raz pierwszy wystawione w maju 2012 r. na Międzynarodowych Targach Taxcare International we Frankfurcie. Dzięki tej nowoczesnej kombinacji filtrów, urządzeń do odzyskiwania ciepła, po raz pierwszy możliwym stało się oczyszczenie silnie zabrudzonej wody. Ok. 2,5 – 3 litrów wody z prasy przypadających na kilogram suchego prania, wykorzystywane jest wraz z czystą wodą do płukania. Dzięki temu do płukania wykorzystywanych jest 6 litrów wody.  Jest to wyraźnie więcej wody niż przy konwencjonalnym płukaniu w taktowej linii pralniczej. Dlatego też wynik płukania przewyższa procedurę w zwykłym procesie linii pralniczych. Ok 1/3 wody z płukania, a więc 2 litry, przepływa przez zbiornik do płukania i poprzez system tunelu pralniczego (przeciwprąd lub wymianę kąpieli) stosowane do prania głównego. Kolejne 4 litry wody do płukania są prowadzone do zbiornika zbierającego, a jej objętość jest stale oczyszczana dzięki Aquaheat-Purifyer.

tlen ze ścieków i tylko w jednym urządzeniu. Moduł filtrowania eliminuje włókna, kłaczki i inne pływające cząstki i zabrudzenia ze ścieków, tak, że w efekcie dochodzi do odzyskania ciepła poprzez płytowy wymiennik ciepła. Skraplacz redukuje koncentrację tlenu używanej wody w praniu wstępnym bez dodatku chemii i prowadzi do uniknięcia niechcianego zasolenia wody w kąpieli piorącej. Te trzy powiązania filtracji, odzyskiwania ciepła oraz przede wszystkim eliminacji tlenu powodują, że przetworzony roztwór z prania zasadniczego może być ponownie wykorzystany w praniu wstępnym.

Filtr jest samoczyszczącym filtrem i nie wymaga dozoru. Przefiltrowane ścieki są przeprowadzane przez wymiennik ciepła a odzyskane ciepło do przygotowania czystej wody. Niewymagający konserwacji moduł skraplający (moduł adsorbera) eliminuje tlen, bez dodatku środków chemicznych i tym samym bez ryzyka zasolenia kąpieli.

Aquaheat- Purifyer służy typowo do odprowadzania wody z płukania z tunelu pralniczego i może być połączony bezproblemowo i bez zajmowania miejsca z systemem obiegu wody.  Urządzenie jest do tego przystosowane, żeby centralnie oczyszczać wodę z płukania z wielu pralnicowirówek. Jednak wcześniej należy włączyć pobór wody z płukania do zbiornika.

A=Trommelfilter, B=Speichertank, C=Plattenwärmetauscher mit integriertem Sauerstoffadsorber

Zalety

Niepowtarzalny system ECOSAN 3.0 gwarantuje higieniczne, nienaganne i nieskazitelnie czyste pranie dla jednostek służby zdrowia i turystyki!

  • ycie czystej wody wyłącznie przy płukaniu,
  • zużycie tylko 3 l /kg czystej wody,
  • wyraźnie lepszy wynik płukania poprzez zużycie tylko 6 l wody na kg w strefie płukania,
  • prawie kompletne oczyszczenie wody z prasy dla procesu płukania,
  • zmniejszone szarzenie,
  • mniej pozostałości po zabrudzeniach i środkach piorących na odzieży i bieliźnie,
  • lepsze spłukiwanie włosów, włókien i kłaczków,
  • duża czystość i usuwanie plam w temp. 60°C przy zastosowaniu małej ilości środków piorących,
  • pewna higiena dzięki wpisanym na liście procedurom piorąco – dezynfekującym,
  • ponowne wykorzystanie zasobów ze stref prania głównego i płukania prowadzi do tego, że aktywne substancje piorące nie są tracone, tylko są wykorzystywane dalej w praniu wstępnym. Prowadzi to do redukcji niezbędnej ilości środków piorących o ok. 15-20% i dodatkowo zmniejsza koszty.

Podsumowanie

Nasz Aquaheat-Purifyer ma same zalety i umożliwia w pełni oszczędzać zasoby w pralni. Modułowe uzdatnianie ścieków pozwala na optymalne wykorzystanie używanych zasobów jak środki piorące, energia oraz woda.
Odzyskiwanie energii, filtrowanie oraz efektywna eliminacja szkodliwego tlenu z kąpieli piorących oraz wprowadzanie do obiegu niezużytych aktywnych substancji piorących - to całościowy, efektywny i rozsądny ekologicznie, a do tego nie wymagający nadzoru - sprytny pomysł, który się opłaca!

Dla asortymentu nadającego się do maglowania z hoteli i lokali gastronomicznych, odzieży roboczej używanej w przemyśle spożywczym, jak również odzieży używanej w szpitalach, jak również dla wielu innych lekko lub średnio zabrudzonych partii ubrań nasz Aquaheat-Purifyer jest doskonały i jednocześnie redukuje użycie wody, środków piorących oraz środków wspomagających pranie.

Wyniki Ecosan 3.0 mówią same za siebie. Zużycie tylko 3 litrów czystej wody oraz zasadniczo lepsze wyniki płukania poprzez zwiększenie prądu płukania. Gorąca woda do płukania w fazie płukania polepsza dodatkowo efekt płukania. Około 15-20% użytych środków czynnych powierzchniowo z fazy oczyszczania jest odzyskiwanych. Dla linii pralniczych ECOSAN 3.0  jest dzisiaj biorąc pod uwagę stan techniki najnowszym i najbardziej efektywnym rodzajem prania. ECOSAN 3.0  jest naszą odpowiedzią na rosnące koszty w branży pralniczej!