Czyszczenie w cyklosiloksanie D5

Cyklosiloksan D5 jest alternatywnym, bezchlorowcowym rozpuszczalnikiem. W branży czyszczenia tkanin znany jest pod nazwą handlową GreenEarth, a jego używanie wymaga wnoszenia rocznych opłat patentowych do licencjodawców.

Działanie czyszczące przy normalnie zabrudzonych tkaninach odzieży wierzchniej jest zachwycające. W przypadku mocno zabrudzonych rzeczy, odzieży roboczej, jak również w usuwaniu plam Cyklosiloksan D5 osiąga gorsze wyniki w porównaniu z perchloroetylenem. Cyklosiloksan D5 jest sklasyfikowany bardzo korzystnie zgodnie z Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych.

Impregnacja / wykończanie

Aromatex

Aromatex

Koncentrat substancji zapachowej dla czyszczenia tekstyliów i włókien. Do użycia z perem, SYSTEMK4, hydrokarbonem i rozpusz-czlanikiem Cyklosilikane D5.

Pielęgnacja rozpuszczalnika

Distil

Distil

ŚRODEK DO USUWANIA PIANY Środek przeciwpieniący destylacyjny dla organicznych środków rozpuszczalnych. Do użycia z perem, SYSTEMK4, hydrokarbonem i rozpusz-czlanikiem Cyklosilikane D5.

Peramon

Peramon

Środek wiążący kwasy i stabilizator wraz z absorberami zapachu dla konserwacji środka rozpuszczającego.

Pozostałe

Deprit PROFESSIONAL

Deprit PROFESSIONAL

Grupa odplamiaczy miejscowych do użytku profesjonalnego przy czyszczeniu tkanin.

Prenett ABC

Prenett ABC

Wstępne środki detaszujące do czyszczenia tekstyliów w rozpuszczalnikach. Do użycia z perem, SYSTEMK4, hydrokarbonem i rozpusz-czlanikiem Cyklosilikane D5.