Produkty w proszku

Nasze środki czystości w proszku wyróżniają się doskonałymi wynikami w praniu, dużą dbałością o ubrania przy jednoczesnym doskonałym stopniu bieli. Inkrustacja tkanin i szarzenie są maksymalnie zredukowane. Oprócz redukcji twardości wody i metali ciężkich zachowana zostaje również właściwa zasadowość prania. Już przy bardzo niewielkiej ilości proszku osiągana jest najwyższa skuteczność.

Produkty

Trebon COLOR

Trebon COLOR

Wysoko skoncentrowany wydajny detergent do prania tkanin kolorowych, z włókien bawełnianych i mieszanych.

Trebon EXTRA

Trebon EXTRA

Wysoko skoncentrowany wydajny detergent do prania tkanin białych i kolorowych w temperaturze 30, 60 i 90 °C we wszystkich twardościach wody. Nie zawiera fosforanów.

Trebon PLUS

Trebon PLUS

Super wydajny koncentrat do prania tkanin białych w temperaturze 30, 60 i 90 °C we wszystkich twardościach wody. Nie zawiera fosforanów, nadboranów oraz NTA.

TREBON PLUS ECO

TREBON PLUS ECO

Uniwersalny koncentrat do prania białych tkanin do stosowania w twardej i miękkiej wodzie w szerokim zakresie temperatur. Stosując ten oznakowany europejskim ekoznakiem produkt, przestrzegając wskazówek dotyczących dozowania, przyczyniacie się Państwo, do zmniejszenia zanieczyszczenia wody, ilości odpadów oraz zużycia energii!