Czyszczenie w ciekłym dwutlenku węgla

Ciekły dwutlenek węgla nadaje się do usuwania plam z tłuszczu i wykazuje mniejsze działanie czyszczące niż wyżej wymienione rozpuszczalniki. Dużą zaletą ekologiczną tego rozpuszczalnika jest brak konieczności zastosowania specjalnej produkcji, co dodatkowo nie obciążania atmosfery na skutek emisji oraz zużywa mniej energii podczas suszenia i destylacji zanieczyszczeń.

Pielęgnacja rozpuszczalnika

Peramon

Peramon

Środek wiążący kwasy i stabilizator wraz z absorberami zapachu dla konserwacji środka rozpuszczającego.

Pozostałe

Deprit PROFESSIONAL

Deprit PROFESSIONAL

Grupa odplamiaczy miejscowych do użytku profesjonalnego przy czyszczeniu tkanin.

Prenett ABC

Prenett ABC

Wstępne środki detaszujące do czyszczenia tekstyliów w rozpuszczalnikach. Do użycia z perem, SYSTEMK4, hydrokarbonem i rozpusz-czlanikiem Cyklosilikane D5.