Distil

Distil

ŚRODEK DO USUWANIA PIANY

Środek przeciwpieniący destylacyjny dla organicznych środków rozpuszczalnych.
Do użycia z perem, SYSTEMK4, hydrokarbonem i rozpusz-czlanikiem Cyklosilikane D5.

Charakterystyka

  • DISTIL niszczy pianę w organicznych środkach rozpuszczalnych, która powstaje wskutek działania tensydów, silikonów czy żywic węglowo-fluorowych.
  • Komponent odpieniający zawarty w środku DISTIL skutecznie usuwa pianę w procesach destylacyjnych organicznych środków rozpuszczalnych, w szczególności w nadchloroetylenie i węglowodorach, poprzez niskie napięcie powierzchniowe i tworzenie jednocząsteczkowych warstewek cieczy trudnorozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych na powierzchni cieczy.
  • W ten sposób środek chroni przed wykipieniem w procesach destylacji zapobiegając pienieniu na mechanicznie przesuwanych kąpielach.

Zastosowanie

Przed procesem destylacji jako stężenie orientacyjne do każdych 100 l kąpieli dodaje się ok. 10 ml środka DISTIL bezpośrednio do kotła destylacyjnego. Dodatek ten pozostaje aktywny do chwili usuwania resztek z kotła.

W przypadku kąpieli środków rozpuszczalnych z ekstremalnym pienieniem potrzebne może okazać się dozowanie do 50 ml środka  DISTIL na każde 100 l środka rozpuszczalnego.

Stosowanie i przechowywanie

DISTIL nie jest wrażliwy na mróz.

Składować w miejscach chłodnych i suchych. Po każdym pobraniu środka zbiornik należy szczelnie zamykać.

Opakowania standardowe Jednostka wysyłkowa/paleta
4 kg Kanistry plastikowe 150