Peramon

Peramon

Środek wiążący kwasy i stabilizator wraz z absorberami zapachu dla konserwacji środka rozpuszczającego.

Charakterystyka

  • W ramach destylacji środków rozpuszczalnych wiąże kwaśne składniki, produkty i resztki oddzielone.
  • Przyczynia się do higienicznego stanu środków rozpuszczalnych, zbiorników i odwadniaczy maszyny czyszczącej.
  • Absorber zapachu eliminuje nieprzyjemne zapachy.
  • Dezodoruje środki rozpuszczalne i odwadniacze.

Zastosowanie

Maszyny destylujące
Po każdym wypompowaniu pozostałości procesu destylacji do kotła destylacyjnego dodawać bezpośrednio 3 - 4 ml środka PERAMON na każdy kg zdolności produkcyjnej maszyny. W przypadku maszyn dla rozpuszczalnych węglowodorów z destylacją podłączonego zbiornika zanieczyszczeń raz w tygodniu dodawać 3 ml środka PERAMON na każdy kg zdolności produkcyjnej maszyny.

Alternatywnie dodawać można 1 ml środka PERAMON na każdy kg zdolności produkcyjnej maszyny - raz w ciągu dnia, bezpośrednio do pierwszej kąpieli maszyny.

Maszyny niedestylujące
Raz w tygodniu dodawać 3 ml środka PERAMON na kg zdolności produkcyjnej maszyny bezpośrednio do jej zbiornika.

Usuwanie ostrych i nieprzyjemnych zapachów w maszynach czyszczących
Przyczyną nieprzyjemnego zapachu są osady szlamu w zbiorniku lub filtrze, albo też osady w oddzielaczu wody.

Następnie w przypadku maszyn destylujących dodawać 5-7 ml środka PERAMON na kilogram zdolności produkcyjnej maszyny bezpośrednio do kotła destylacyjnego (wyparki) i zbiorniki dokładnie przedestylować. Po przedestylowaniu do zbiornika zanieczyszczeń i zbiornika roboczego dodać każdorazowo 3 ml środka PERAMON  na kilogram zdolności produkcyjnej maszyny.
 
W przypadku, gdy dopuszczalne jest stosowanie proszków filtracyjnych, należy filtrować zbiorniki w obrębie filtracyjnego układu obiegowego z pomocą filtrów z pomocniczą warstwą filtracyjną ADSORBON. Pomocne jest tu czyszczenie w maszynie starych tekstyliów, zwłaszcza bawełnianych. Włókna celulozowe przejmują w zasadzie nieprzyjemny zapach środka rozpuszczalnego, pomagając tym samym w usuwaniu problemu zapachowego. W przypadku, gdyby okazało się to konieczne, powtórzyć należy w następnych dniach przepłukiwanie odwadniacza i dodanie środka PERAMON do kotła destylacyjnego (wyparki). Po zastosowaniu tych środków zapach czyszczonych produktów powinien się natychmiast w sposób wyraźny poprawić. 

Stosowanie i przechowywanie

PERAMON składować można w zamkniętych naczyniach co najmniej przez okres 24 miesięcy.

PERAMON nie jest wrażliwy na oddziaływanie mrozu, jednak w niskich temperaturach staje się lepki i kleisty. Dla bezproblemowego dozowania środek należy przed użyciem podgrzać do temperatury + 15 °C.

 

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu, która jest dostępna na żądanie klienta.

Opakowania standardowe Jednostka wysylkowa/paleta
4,5 kg Kanistry plastikowe 150

Informacje ogólne

Ochrona rozpuszczalnika oraz ochrona separatora wody często nie są uwzględniane. Z tego powodu podejmowanie działań pielęgnacyjnych jest niezmiernie ważne, do tego żeby pozostawić rozpuszczalniki i maszyny w dobrym stanie higienicznym. Często jest podnoszone, że separatory wody odgrywają znaczącą role przy neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

W klimacie środkowoeuropejskim zawartość wilgoci w typowej, mieszanej partii prania wynosi ok. 5 . Ponieważ towar w procesie suszenia jest przesuszany, wilgoć pozostaje w separatorze wody maszyny i opuszcza system jako woda kontaktowa (woda mająca kontakt z detergentami).  Małe ilości wody kontaktowej na dzień (ok. 5 l) filtrują w przypadku destylujących maszyn wiele setek litrów rozpuszczalnika dziennie.  Nawet jeżeli woda kontaktowa wygląda na krystalicznie czystą, zabrudzenie tak małej ilości wody może być znaczne.

W związku z tym, że separator wody jest najczęściej zbudowany modułowo, dla utrzymania czystości zalecamy regularnie wypuszczać wodę i raz w tygodniu po wypuszczeniu wody kontaktowej przepłukać separator przy użyciu 2 do 3 litrów czystej wody. Wiele maszyn dysponuje zainstalowanym na separatorze małym lejkiem z kurkiem. W przypadku, gdy maszyna nie pracuje, można powoli w ciągu 2-3 minut wlać czystą wodę.  Czysta woda oddziela się od rozpuszczalnika i przepływa w około 10 min przez różne części i zostaje w końcu odprowadzona do separatora zabezpieczającego.

Te działania prowadzą do oczyszczenia sond przewodności, wypłukują osady z dna separatora i utrzymują okienko separatora w czystości.
Ewentualnie również pochodzące z tanin, ulatniające się z parą wodną lub wydobywające się z procesu destylacji substancje zapachowe rozpuszczają się częściowo lub nawet w fazie wodnej separatora i są oddzielane dzięki tym działaniom od rozpuszczalnika. Świeżo wyprane tkaniny pachną świeżością i są wolne od zapachów obcych.

Jeżeli maszyna ma problem z nieprzyjemnymi zapachami, powtarzanie tych działań w powiązaniu z destylacją rozpuszczalników doprowadza po 1-2 dniach do wyraźnej poprawy sytuacji. Jeżeli separator wody jest regularnie czyszczony, problem ten nie powinien w ogóle wystąpić. Dodanie po każdego czyszczenia komory destylacyjnej środka PERAMON dba o lekko zasadowe pH rozpuszczalnika. Intensywne zapachowe substancje są wiązane w tym procesie w celu uniknięcia korozji części maszyny i chłodnic.


Zalecamy regularne stosowanie PERAMON do maszyn pralniczych dla wszystkich rozpuszczalników przy pielęgnacji tkanin.

PERAMON pielęgnuje rozpuszczalniki, maszyny i części maszyn, dba o zachowanie higieny w maszynach pralniczych i pomaga uniknąć powstania nieprzyjemnych zapachów.  PERAMON  stabilizuje pH  rozpuszczalnika przyczynia się do aktywnej stabilizacji rozpuszczalnika przy czyszczeniu tkanin. 

Plan konserwacji maszyny