Hydrob EASYDRY
Powrót do marki Hydrob

Hydrob EASYDRY

Środki hydro- i olejofobowe do impregnacji i tworzenia powłoki plamoodpornej na tkaninach za pomocą roztworu wodnego. Działają już w niskiej temperaturze suszenia.

Charakterystyka

  • Zapobiega wnikaniu wody, oleju i innych cieczy do tkanin.
  • Działanie jest trwałe, ponieważ produkt jest w dużej mierze odporny na wpływ czynników mechanicznych i chemicznych.
  • Nadaje się szczególnie do pierwszej i kolejnych impregnacji odzieży sportowej lub przeciwdeszczowej, odzieży ochronnej w przemyśle, ratownictwie oraz na materiały okrywające podczas operacji i nanoszenia powłoki plamoodpornej na odzieży wierzchniej.
  • Działanie począwszy od temperatury 40 °C na tkaninach do zakończenia procesu suszenia. Uzyskujemy dobre efekty opadania kropli i odporność na ciśnienie wody już od 60 °C. Ochrona przed chemikaliami (typ IV DIN 32763) od 80 °C.
  • Przepuszczalność powietrza i odprowadzanie pary wodnej z tkanin, nie są przez taką impregnację ograniczone.
  • Bez PFOA (nadfluorowy kwas oktanowy) i PFOS (nadfluorowy oktanowy kwas sulfonowy). Przy sterylizacji materiału do okrywania podczas operacji nie tworzy się gaz obojętny.

Zastosowanie

Tkaniny odzieżowe i służące do okrywania podczas operacji najskuteczniej impregnowane są metodą zanurzania-dogniatania, stosowaną jako ostatnie płukanie w maszynie piorąco-wirującej.
Tkaniny wielkopowierzchniowe, takie jak markizy, żagle, elementy namiotów mogą być impregnowane metodą natryskową HYDROB EASYDRY.

 

1. Metoda zanurzania-dogniatania
Napełnić maszynę przynajmniej do 70 % pojemności, jednak nie przeładować; jeśli to możliwe zestawiać tkaniny z tych samych partii o podobnych właściwościach.

Nie impregnować tkanin bawełnianych razem z syntetykami lub tkaninami mieszanymi. Kąpiel wykończeniową w stosunku masy barwionego materiału do objętości kąpieli 1:3-1:4 podgrzać do temperatury 30-40oC  po czym w czasie 5-7 minut przeprowadzić czynność dogniatania.

Po czynności wykończeniowej produkt przez 2 minuty odwirowywać. W przypadku włókien membranowych (straż pożarna, skafandry, odzież narciarzy) odwirowywać w kilku odrębnych odcinkach czasu (1 minuta odwirowywania, 1 minuta dogniatania, 1 minuta odwirowywania).

Suszyć przy pełnej wydajności grzania. Temperatura konieczna do rozwinięcia działania na tkaninach jest dana, gdy wynosi ona 60 °C przez co najmniej 5 minut na termometrze przy wyjściu bębna. Jeśli konieczna jest temperatura 80 °C, należy ją utrzymywać przynajmniej przez 7 minut.


2. Metoda natryskiwania
Rozłożone, oczyszczone tkaniny o dużej powierzchni spryskać ilością ok. 100 ml/m2 50% roztworu HYDROB EASYDRY i wysuszyć. Przy zastosowaniu metody natryskiwania należy unikać wdychania aerozolu. Następnie ogrzać ciepłym powietrzem do 30-40 °C. Dalsze zwiększenie działania następuje z czasem. Zaleca się ustalenie ilości koniecznej dla danych artykułów metodą prób wstępnych. 

Dozowanie i temperatura suszenia

Rodzaj towaru ml/l (ml/kg) °C
Odzież wierzchnia, Odzież sportowe i przeciwdeszczowa 5-10(20-40) 40-60
Odzież ostrzegawcza*, Odzież strażacka*, Ochrona przed chemikaliami* 15-25 (60-100) 60-80

Dla towarów oznaczonych * obowiązują podane dawki jak dla pierwszej impregnacji. Dla ponownej impregnacji w zależności od koniecznej metody prania potrzebna jest tylko jedna czwarta tej ilości.

Faktycznie potrzebne ilości muszą być dostosowane do istniejących warunków. Uwzględniać należy   znakowanie pielęgnacyjne tekstyliów, zachowywać należy także stosunek masy barwionego materiału do objętości kąpieli rzędu 1:3 do 1:6. 

Stosowanie i przechowywanie

HYDROB EASYDRY należy przechowywać w temperaturze między +5 a 30 °C.

Przy dłuższym oddziaływaniu mrozu przed użyciem ogrzać do 20 °C i przemieszać.

Pojemnik po każdym użyciu środka szczelnie zamknąć. Produkt należy zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty dostawy.

Opakowania standardowe Jednostka wysyłkowa/paleta
10 kg Kanistry plastikowe 80
24 kg Kanistry plastikowe 36
40 kg Kanistry plastikowe 16
200 kg Beczki plastikowe 2