Clip

Marka CLIP wzbogaca nasz asortyment jako wzmacniacz siły czyszczenia dla pielęgnacji tkanin w rozpuszczalnikach. Bez względu na to czy jest to Per, KWL, cyklosiliksan D5, ciekły dwutlenek węgla czy też nowy rozpuszczalnik SOLVONK4 – wszystkie wzmacniacze czyszczenia gwarantują najlepsze z możliwych czyszczenie i pielęgnację tkanin.

Właściwości

Wzmacniacze czyszczenia CLIP są optymalnie przypisane dla poszczególnych rozpuszczalników. Wzmacniacze siłę czyszczenia zwiększają efektywne działanie czyszczące rozpuszczalników.

  • Wzmacniacze czyszczenia pomagają w lepszym wypłukaniu tkanin, które wcześniej były detaszowane, zawierają środki ochrony przed korozją, dbają o higienę tkanin i maszyn pralniczych oraz nadają wypranym tkaninom dyskretny zapach.
  • Ułatwiają prasowanie, mają właściwości antystatyczne oraz poprawiają komfort noszenia odzieży.
  • Ponieważ wszystkie rozpuszczalniki organiczne posiadają bardzo ograniczone możliwości przenoszenia ładunku elektrycznego w porównaniu do wody, tkaniny ładują się podczas fazy suszenia statycznie.  Także w tej dziedzinie wkraczają wzmacniacze: składniki antystatyczne zwiększają przewodność tkanin i działają niezawodnie i długotrwale nawet podczas noszenia wyczyszczonych ubrań.
  • Wzmacniacze siły czyszczenia chronią tkaniny podczas procesu czyszczenia. Chronią wełnę, sprawiają, że tkaniny są przyjemne w dotyku i redukują zanieczyszczenie maszyn piorących.

Wzmacniacze siły czyszczenia są godne zaufania!

Istnieje jedynie kilku renomowanych producentów tego kompleksowo wbudowanego środka pomocniczego mającego zastosowanie przy czyszczeniu chemicznym.  Nasza firma jest jedynym przedsiębiorstwem, które wyparło wszystkie rozpuszczalniki o znaczeniu rynkowym z pralni na całym świecie dzięki wzmacniaczowi CLIP.  Nasze produkty CLIP są odbiciem naszych kompetencji w profesjonalnym czyszczeniu tkanin.

Kreussler, 100 lat w służbie profesjonalnej pielęgnacji tkanin!

Używanie środków wspomagających czyszczenie

Wiele instytucji od roku 1994 zajmuje się badaniem poziomów zanieczyszczeń ubrań wierzchnich. Na kilogram ubrań wierzchnich przypada przeciętnie 13-14 g zabrudzeń, przy czym 60% to nierozpuszczalne pigmenty (pyły, krzemiany itp., 20% to związki rozpuszczalne w wodzie (sole, pot, plamy z jedzenia i picia), 10%  polimery wodne (skrobia, krew, białka, najczęściej z sosów, plamy z jedzenia) i 10 % to zabrudzenia rozpuszczalne w rozpuszczalnikach (oleje, tłuszcze). W związku z tym, że na całym świecie różne są przyzwyczajenia odnoście noszenia odzieży, różny też jest poziom zabrudzeń i może on odbiegać od wskazanego wyżej średniego poziomu.

Rozpuszczalniki organiczne są w stanie usunąć zabrudzenia z tłuszczu i oleju. Dla usuwania zanieczyszczeń wodnych w szczególności zabrudzeń rozpuszczalnych w wodzie koniecznym jest zastosowanie wzmacniacza siły prania. Ewentualnie wskazanym jest zastosowanie mgiełki wodnej w detaszowaniu wstępnym. Zabrudzenia pigmentami nie są ani usuwane wodą ani za pomocą rozpuszczalników. Drobne cząstki, pył a także rdza wymagają do ich usunięcia z tkanin pomocy środków powierzchniowo czynnych zawartych we wzmacniaczach siły prania. Bez zastosowania wzmacniacza nie jest możliwym usunięcie zabrudzeń pigmentowych, pyłkowych.  

Bez zastosowania wzmacniaczy siły prania dochodzi podczas czyszczenia tkanin do ich szarzenia. Jest to wyraźny sygnał, że cząsteczki nie są wystarczająco stabilizowane i wnikają z powrotem w tkaninę.
 Nawet w przypadku ciemnoniebieskich ubrań, na których szarzenie nie jest bardzo widoczne, można rozpoznać efekt szarzenia na podszewkach lub np. na paskach spodni.

Zastosowanie

Czyszczenie tkanin za pomocą rozpuszczalnika odbywa się w zamkniętych maszynach pralniczych. Kąpiele z rozpuszczalnikami po użyciu są regenerowane. Typowa regeneracja rozpuszczalników następuje poprzez destylację.  W procesie destylacji rozpuszczalnik jest oczyszczany z zanieczyszczeń i może być wykorzystywany w dalszym procesie prania.

Dozowanie:

Podstawowe stężenie wspomagaczy siły prania powinno wynosić 2 – 3 ml / litr rozpuszczalnika.  Przy standardowych dwukąpielowych procedurach prania wspomagacz dozowany jest w drugiej kąpieli. Dozowanie wspomagacza uzależnione jest od objętości rozpuszczalnika w pierwszej kąpieli, która po zakończeniu procesu wstępnego pompowana jest do destylacji.

W procesie destylacji pierwszej kąpieli stężenie podstawowe wspomagacza zmienia się i musi być uzupełnione w drugiej kąpieli. Dlatego system agregatu piorącego patrząc od strony stężenia środka wzmacniającego pozostaje w równowadze.  Ilość dozowanego wzmacniacza siły prania podczas drugiej kąpieli można wyprowadzić z podanej objętości maszyny pralniczej. Regułą jest dozowanie 1 % objętości maszyny.

Najczęściej zadawanym pytaniem dotyczącym wzmacniaczy prania jest“ Czy należy dozować wzmacniacz siły prania podczas drugiej kąpieli przed czy po filtrowaniu?“

Za dozowanie przed filtrowaniem przemawia to, że wzmacniacz siły prania ma wówczas więcej czasu na działanie. Poza tym efekt czyszczenia jest lepszy.

Jeżeli zdecyduje się na zaprogramowanie procesu prania na dozowanie przed filtrowaniem, należy w 2 kąpieli po osiągnięciu wysokiego poziomu  stężenia (1:4,5 – 1:5) środka wspomagającego siłę prania dodać wspomagacz siły prania, zaprogramować obieg pompy na czas 1 minuty dla lepszego rozprowadzenia produktu w kąpieli, a przez dalsze 7 minut filtrować w obiegu filtra. Ponieważ powierzchnia filtrowanego brudu oraz powierzchnia filtra konkuruje odnośnie komponentów antystatycznych z czyszczonymi tkaninami, można stracić siłą rzeczy część efektu antystatycznego, ale za to efekt prania jest najlepszy z możliwych.

Jeżeli wybrano opcję dozowania wspomagacza siły prania po filtrowaniu, zredukowany zostaje nieco efekt czyszczenia. Ale za to da lepsze są efekty antystatyczne. W tym przypadku po osiągnięciu najwyższego poziomu stężenia (1:4,5 – 1:5) należy prać 4 minuty podczas filtrowania, następnie wyłączyć filtrowanie, zaaplikować konieczną ilość wzmacniacza i w tej samej kąpieli prać dalej przez 3 minuty podczas pompowania. Ponieważ w tej procedurze dozowania wspomagacz siły czyszczenia po filtrowaniu czas filtrowania jest krótszy, żywotność filtrów jest nieco dłuższa, zanim będą musiały być regenerowane. W praktyce zastosowanie znajdują obie procedury równie często.

Szczegółowy opis zastosowania produktów CLIP znajdą Państwo na technicznych kartach informacyjnych.