Jeden system – wiele zalet!

Efekt czyszczenia taki sam jak w PERZe lecz nie jest materiałem niebezpiecznym i nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna zgodnie z CLP!
Profesjonalna i trwała pielęgnacja tkanin, bez utraty jakości, ale zarazem skuteczna i ekonomiczna!

SYSTEMK4 to innowacyjny i bardzo wydajny system czyszczenia do profesjonalnej pielęgnacji tkanin. Absolutnie najlepsze rozwiązanie dla WSZYTSKICH!

Jakość

Przegląd zalet jakościowych:

 • Wyjątkowa siła czyszczenia w przypadku zanieczyszczeń wiązanych przez tłuszcze i wodę.
 • W przypadku tego związku profesjonalne usuwanie plam przed właściwą procedurą czyszczenia nie jest prawie potrzebne.
 • O strożne czyszczenie materiałów i tekstyliów, skóry i futer.
 • Zredukowany nakład końcowy pracy dzięki nieznacznemu tworzeniu zmarszczek.
 • Przyjemny gładki dotyk wyczyszczonej tkaniny.
 • Wysoki komfort noszenia tkanin po ich czyszczeniu.
 • O żywione kolory materiału.
 • Skuteczna ochrona przed zszarzeniem materiału.
 • Ś wieży zapach wyczyszczonych tekstyliów.

Jakość, którą widać na pierwszy rzut oka.

SYSTEMK4 wykazuje podobne – lub w przypadku określonych rodzajów tkanin nawet lepsze – własności czyszczące od czterochloroetylenu.

Zanieczyszczenia wiązane przez tłuszcze, a w szczególności zanieczyszczenia wiązane przez wodę, są bardzo skutecznie usuwane. W szczególności plamy zawierające sole są usuwane przez związek SYSTEMK4 w sposób optymalny.

środowisko

Efektywna ochrona środowiska.

Przejmujemy odpowiedzialność – za ochronę zdrowia człowieka i czystość naszego wspólnego środowiska. Z tego względu wszystkie elementy składowe SYSTEMK4 wytwarzane są w ten sposób, by spełniały wymagające i ustawowo egzekwowane dyrektywy ochrony środowiska, a nawet przewyższały ustalone normy. A wszystko bez rezygnacji z najlepszej jakości czyszczenia. Z pomocą SOLVONK4 zapewniamy bezpieczny transport, bezpieczną pracę, bezpieczne usuwanie odpadów, przyczyniając się do zadowolenia z idealnie wyczyszczonych tkanin.

Przemyślana czystość – SOLVONK4 przyczynia się do trwałej jakości naszej odzieży i naszych tkanin:

 

 • Bez substancji trujących.
 • Bez materiałów niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi CLP.
 • Korzystne zaszeregowanie zgodnie z dyrektywą GHS.
 • Związek biologicznie degradowalny.

Zaszeregowanie środków rozpuszczalnych z porównaniem własności

  SOLVONK4 Per Hydocarbon Cyclosiloxane D5
Gęstość 0,83 g/ml 1,62 g/ml 0,78 g/ml 0,95 g/ml
Temperatura wrzenia 180,5 °C 121,1 °C 180-210 °C 211 °C
Kauri-Butanolzahl 75 90 25 13
Punkt zapłonu 62 °C --- 57-64°C 77°C
Zaszeregowanie Wspólnoty Europejskiej --- Xn;N; R40-51/53 canc. Kat.3 Xn R65-66 ---
CLP (realizacja GHS w Europie) --- UWAGA

Mensch;r Umwelt;r

3.6/2 Karz. 2; H351; 4.1/2; H411
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Mensch;r

3.10/1 Asp. 1; H304; EUH066
---
GHS UWAGA 2.6/4; H227 UWAGA

Mensch;r Umwelt;r

3.6/2 Karz. 2; H351; 4.1/2; H411
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Mensch;r

3.10/1 Asp. 1; H304; 2.6/4; H227
UWAGA 2.6/4; H227

Gospodarność

Zalety, na które można liczyć.


Nasze motto – koszty zostają obniżone, w miarę wprowadzania systemu:

 • Oszczędność kosztów energetycznych poprzez mniejszy nakład pracy w procesie destylacji i suszenia.
 • Wysoka wydajność produkcji poprzez krótkie okresy zmiany partii towaru i zarządzania partiami towaru.
 • O bniżka kosztów wskutek mniejszego nakładu pracy w ramach profesjonalnego usuwania plam przed właściwą procedurą czyszczenia.
 • U nikanie wielokrotnego powtarzania czynności dzięki niewielkiej ilości tzw. „poprawek”.
 • O szczędność czasu dzięki wydatnemu zmniejszeniu nakładu na wykańczanie.
 • Korzystniejsze usuwanie odpadów destylacji wskutek zastosowania bezhalogenowego środka rozpuszczalnego SOLVONK4.
 • Pozytywny wpływ na koszty eksploatacyjne dzięki mniejszej ilości obowiązujących dyrektyw.

Zadowoleni klienci staną się dla Państwa trwałą reklamą!

Człowiek

Pewność osiągnięcia właściwego rozwiązania.

W przypadku projektowania związku SYSTEMK4 zwracaliśmy szczególną uwagę na potrzeby wszystkich zainteresowanych. Naszym celem było zaprojektowanie efektywnego systemu korzystnego dla wszystkich stron – korzystnego dla wszystkich zainteresowanych – od przedsiębiorcy branży czyszczenia, poprzez sprzedawcę do klienta końcowego. Tylko w ten sposób mogliśmy zapewnić długofalowy sukces produktu, a także zapewnić śmiałe spojrzenie w przyszłość!

Obok już wspomnianych zalet system SYSTEMK4 prezentuje wiele innych plusów …

… wszyscy zainteresowani procesem czyszczenia:

SYSTEMK4 został przetestowany, nie budzi też najmniejszych zastrzeżeń pod względem dermatologicznym. SOLVONK4 jest bardziej wydajny od dotychczas stosowanych technik czyszczenia. Dzięki temu, iż nie zawiera on w sobie materiałów niebezpiecznych (zgodnie z Rozporządzeniem CLP), a także dzięki korzystnemu jego zaszeregowaniu (według klasyfikacji GHS) związek spotyka się z szybką akceptacją pracowników, klientów, pośredników i urzędów.

… przedsiębiorcy branży czyszczenia:

W niektórych instytucjach realizacja procesu czyszczenia tkanin z pomocą środków rozpuszczalnych PER została już zabroniona (np. supermarkety w Niemczech) lub przewiduje się, iż w bliskiej przyszłości wydany zostanie zakaz ich stosowania (np. w Kaliforni od roku 2020). Tymczasem SYSTEMK4 oferuje, w przeciwieństwie do czterochloroetylenu, długofalowe rozwiązanie dla branży czyszczenia tkanin, i to przy w pełni skutecznym i bezkompromisowym oddziaływaniu czyszczącym.

Z tego względu, że SYSTEMK4 nie jest materiałem niebezpiecznym, jego dostawy przebiegają sprawnie, w sposób nieskomplikowany i nieograniczony. Nie wchodzi tu w rachubę długofalowe wiązanie kapitału czy kłopotliwe przestrzenne magazynowanie produktu! Nie jest też konieczne ponoszenie kosztów i nakładów z tytułu intensywnego szkolenia w zakresie stosowania związku SYSTEMK4. Prowadzi to do redukcji ryzyka i stanowi oszczędności budżetowe.

… Pracownicy zakładów pralniczych:

SYSTEMK4 gwarantuje pewną, bezpieczną i prostą pracę. Nakład pracy w ramach odplamiania jest dzięki SYSTEMK4 kilkakrotnie niższy od innych systemów pracy.

… Klienci końcowi:

SYSTEMK4 oferuje klientom, którzy niechętnie oddają wartościową garderobę do chemicznego czyszczenia, pełnowartościową alternatywę. Nieprzyjemne zapachy należą już bowiem do przeszłości. Tekstylia czyszczone z pomocą SYSTEMK4 wykazują absolutnie neutralny zapach. Jest to ważny aspekt dla ludzi wrażliwych na zapach.

Jeden system – wiele zalet!