SYSTEMK4 wygrywa!

Recepta i patent na świetlaną przyszłość.

Innowacyjność - wydajność - ekologia - bezpieczeństwo

Informacje ogólne

SYSTEMK4 to przyjazny dla środowiska i absolutnie bezpieczny proces czyszczenia. Komponenty bazowe systemu SYSTEMK4 stanowią środki rozpuszczalne pozbawione halogenu. System zaprojektowany został w ten sposób, że podczas jego właściwego stosowania wykluczone zostaje wszelkie niebezpieczeństwo dla powietrza, wody, zdrowia człowieka i podłoża gruntowego. I na tym polega potężny potencjał innowacyjności SYSTEMK4: rozpuszczalnik SOLVONK4 posiada tę samą, a w pewnej mierze nawet wyższą wydajność czyszczenia, aniżeli czterochloroetylen. Jednocześnie SOLVONK4 nie jest, zgodnie z aktualnym ustawodawstwem obowiązującym w Europie, materiałem niebezpiecznym! SOLVONK4 jest związkiem biodegradowalnym, który w testach dermatologicznych uzyskał wynik „bardzo dobry”.

Wyjątkowe zalety widać „gołym okiem”:

 • Klientom oferuje się wspaniałą jakość czyszczenia, a także dermatologicznie przetestowaną nieszkodliwość oddziaływania na
  skórę wynik testu uzyskał stopień„bardzo dobry”.
 • Stosując przedmiotowy system czyszczenia chroni się w sposób trwały środowisko dzięki biologicznie degradowalnemu rozpuszczalnikowi.
 • Zwiększa się też bezpieczeństwo na terenie zakładu dzięki pozytywnemu zaklasyfikowaniu związku SYSTEMK4.
 • Tym samym spełnione zostają wszystkie wymagania ustawowe.
 • Praca z systemem spełnia wymóg oszczędności finansowej oraz wymóg zwiększonej wydajności produkcyjnej przy jednoczesnym zmniejszonym nakładzie energii.

Wszystko z jednej ręki

W przypadku pielęgnacji tkanin w rozpuszalnikach należy wzajemnie dostosowywać oddziaływanie, rozpuszczalnika, produktów, maszyn i procedur. SYSTEMK4 uwzględnia to wymaganie.

Tajemnica sukcesu systemu SYSTEMK4 jest w zasadzie bardzo prosta.

1 System – 4 komponenty sukcesu:

 • SOLVONK4 – środek rozpuszczalny bez halogenu.
 • PRENETTK4 – środek do zapierania.
 • CLIPK4 – środek wspomagający proces czyszczenia.
 • VINOYK4 – impregnacja natryskowa.


Powyżej określony „kwartet sukcesu” uzupełniany jest optymalnie poprzez maszyny czyszczące firmy Kreussler-Partners FMB (UNION, FIRBIMATIC, REALSTAR i in.) dostosowane do związku SOLVONK4.


Wymagania dotyczące maszyn.
Co do wymagań maszynowych SYSTEMK4 wymaga techniki takiej jak w przypadku maszyn działających na KWL i maszyn pracujących na Cyklosiloksanie. Jednak wymagania destylacyjne, warunki procesu suszenia tekstyliów i kilka innych parametrów maszynowych należy dostosować do specyficznych warunków używania systemu i związku SOLVONK4. Przy czym firma Kreussler nie zaniedbała możliwości zaprojektowania wraz z firmą FMB, kompetentnym i innowacyjnym partnerem maszyn z Bolonii/Włochy, nowej generacji maszyn i nowych procedur stosowania systemu SYSTEMK4.

Wielu producentów maszyn oferuje nowe maszyny dla branży pralniczej. Maszyny te można stosować - tak jak przedtem - w sposób elastyczny jako maszyny pralnicze przystosowane do stosowania różnego rodzaju rozpuszczalników, które posiadają dopuszczenia dla klasy rozpuszczalników A III dla stosowania KWL, Silikon D5 oraz SOLVONK4. Maszyny te wyróżniają się na rynku – w odróżnieniu do maszyn standardowych -  dzięki wydajnemu suszeniu, a tym samym dzięki krótszym czasom suszenia oraz niewielkim emisjom.

 

 

Chcę przejść na SYSTEMK4!

Będziemy Państwa wspierać!

Na pewno pojawi się pytanie – w jaki sposób mamy się przestawić na SYSTEMK4? Najprostszą drogą jest skontaktowanie się z nami. Nasi specjaliści – pracownicy służby zewnętrznej – będą Państwu towarzyszyć krok po kroku w ramach procesu przestawiania na SYSTEMK4. W razie potrzeby udzielimy pomocy w skontaktowaniu się z producentem maszyny w celu zainicjowania koniecznych regulacji w obrębie maszyny. Szkolenie na temat stosowania produktów systemu SYSTEMK4 umożliwi Państwu bezproblemowe przestawienie czynności eksploatacyjnych na stosowanie nowego rozpuszczalnika oraz zabezpieczenie nowej procedury na przyszłość.