1 System – 4 komponenty sukcesu!

Dzięki tzw. „kwartetowi sukcesu“ SYSTEMK4 stwarza wszystkie warunki dla efektywnego i higienicznego czyszczenia tkanin delikatnych.

SOLVONK4

SOLVONK4 – bezhalogenowy rozpuszczalnik.

SOLVONK4 różni się swoimi własnościami wyraźnie od konwencjonalnych rozpuszczalników stosowanych w czyszczeniu chemicznym. Chodzi w tym przypadku o organiczny bezhalogenowy rozpuszczalnik o stopniu czystości powyżej 99% o znakomitej wydajności czyszczenia.

Innowacyjny rozpuszczalnik potrafi rozpuszczać i neutralizować nie tylko zanieczyszczenia lipofilowe, ale także hydrofilowe, tzn. zanieczyszczenia wiązane przez wodę. Obok wspaniałej siły czyszczenia związku SOLVONK4 oczyszczone tkaniny/tekstylia stają się przyjemne i gładkie w dotyku. Przedmiotowy system charakteryzuje także minimalne ścieranie włókna podczas procesu czyszczenia, jak również niewielkie tworzenie zmarszczek. System SOLVONK4 podlega w Europie, podobnie jak system KWL lub Cyklosiloksan D5 dyrektywie VOC, w Niemczech realizowanej przez przepis 31.BImSchV. Zgodnie z aktualnym stanem ustawodawstwa system SOLVONK4 nie stanowi w Europie związku niebezpiecznego! Również zgodnie z zaszeregowaniem CLP, obowiązującym od grudnia 2010 r. w stosunku do materiałów, związek SOLVONK4 pozostaje na rynku europejskim związkiem nieoznaczonym. SOLVONK4 jest związkiem biologicznie degradowalnym i dermatologicznie przetestowanym, który uzyskał podczas testów stopień „bardzo dobry”.

Wspomniane własności w kombinacji z bardzo korzystnym zaszeregowaniem w ramach Rozporządzenia o materiałach i substancjach niebezpiecznych stanowią osiągnięcie, którego do tej pory nikt jeszcze nie uzyskał. Wyniki testów, którym poddano produkt przed wprowadzeniem go na rynek pokazują, iż SOLVONK4 posiada potencjał stania się bestsellerem w branży czyszczenia chemicznego.

Wszystkie zalety w jednym ujęciu:

  • Bez obecności halogenu.
  • C zystość > 99%.
  • Wyjątkowa wydajność czyszczenia – skuteczny przeciwko zanieczyszczeniom zawierającym tłuszcz i zanieczyszczeniom wiązanym przez wodę.
  • M niejszy nakład pracy przy wykańczaniu i przyjemniejszy dotyk tkaniny.
  • Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w Europie (CL P).

CLIPK4

CLIPK4 – środek wspomagający proces czyszczenia.

CLIPK4, środek wspomagający proces czyszczenia, dzięki wysokiemu stężeniu wykazuje wyjątkową wydajność czyszczenia, powoduje też higieniczną świeżość czyszczonych tkanin. Środek wzmacniający proces czyszczenia chroni tkaniny przed zjawiskiem zszarzenia, posiada też znakomite własności antystatyczne, polepszając jednocześnie komfort noszenia czyszczonej odzieży. Kolor biały pozostaje po procesie czyszczenia nadal kolorem białym; kolory wykazują żywą barwę, a prezentacja i dotyk tkanin jest wyjątkowo przyjemny. Usuwane są całkowicie nie tylko zanieczyszczenia, ale także obce zapachy, np. po szkodach spowodowanych pożarem. W przypadku czyszczenia skóry zrezygnować można z dodatku środków odtłuszczających. Po procesie czyszczenia skóra jest czysta, miękka oraz przyjemna w dotyku. Z pomocą wysoko stężonego środka CLIPK4, stosujac małe ilosci produktu, uzyskuje się bardzo dobre efekty czyszczenia.

PRENETTK4

PRENETTK4 – środek do zapierania.

Dla wyjątkowo zanieczyszczonych tkanin SYSTEMK4 oferuje środek do zapierania: PRENETTK4. Takie zanieczyszczenia jak – zabrudzone kołnierze lub mankiety – usuwane są przez ten środek w sposób niezawodny. Środek PRENETTK4 spłukuje się idealnie, w sposób niezawodny wspierając proces czyszczenia. PRENETTK4 nie zawiera związku VOC, nie zawiera też substancji zapachowych. Już stosowany w małych ilościach wywiera zdecydowany efekt, przyczyniając się jednocześnie do ochrony delikatnych tkanin. W celu usuwania specyficznych zaplamień zalecamy wypróbowane środki odplamiające firmy Kreussler (Deprit Professional Serie oraz Prenett A, B, C).

VINOYK4

VINOYK4 – impregnacja natryskowa.

Dla celów impregnacyjnych z pomocą środka VINOYK4 rozpuszcza się wstępnie w SOLVONK4 żywicę fluorokarbonową. Poprzez zgodność systemową zapewnia się czystość rozpuszczalnika, unika się też powstawania jakichkolwiek osadów. W ten sposób uzyskuje się też zachowanie własności chemicznofizycznych rozpuszczalnika (temperatura zapłonu, temperatura wrzenia, polarność). Dzięki temu uzyskuje się większe bezpieczeństwo procesu i idealne warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyczyszczony towar (tkaniny, tekstylia) jest przyjemny w dotyku, zawiera substancje utrudniające jego zaplamienie i własności hydrofobowe.

Dbałość o maszyny

Środek wiążący kwasy i stabilizator wraz z absorberami zapachu dla konserwacji środka rozpuszczająceg.

Ochrona rozpuszczalnika oraz ochrona separatora wody często nie są uwzględniane. Z tego powodu podejmowanie działań pielęgnacyjnych jest niezmiernie ważne, do tego żeby pozostawić rozpuszczalniki i maszyny w dobrym stanie higienicznym. Często jest podnoszone, że separatory wody odgrywają znaczącą role przy neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

W klimacie środkowoeuropejskim zawartość wilgoci w typowej, mieszanej partii prania wynosi ok. 5%. Ponieważ towar w procesie suszenia jest przesuszany, wilgoć pozostaje w separatorze wody maszyny i opuszcza system jako woda kontaktowa (woda mająca kontakt z detergentami).  Małe ilości wody kontaktowej na dzień (ok. 5 l) filtrują w przypadku destylujących maszyn wiele setek litrów rozpuszczalnika dziennie.  Nawet jeżeli woda kontaktowa wygląda na krystalicznie czystą, zabrudzenie tak małej ilości wody może być znaczne.

W związku z tym, że separator wody jest najczęściej zbudowany modułowo, dla utrzymania czystości zalecamy regularnie wypuszczać wodę i raz w tygodniu po wypuszczeniu wody kontaktowej przepłukać separator przy użyciu 2 do 3 litrów czystej wody. Wiele maszyn dysponuje zainstalowanym na separatorze małym lejkiem z kurkiem. W przypadku, gdy maszyna nie pracuje, można powoli w ciągu 2-3 minut wlać czystą wodę.  Czysta woda oddziela się od rozpuszczalnika i przepływa w około 10 min przez różne części i zostaje w końcu odprowadzona do separatora zabezpieczającego. Te działania prowadzą do oczyszczenia sond przewodności, wypłukują osady z dna separatora i utrzymują okienko separatora w czystości.

Ewentualnie również pochodzące z tanin, ulatniające się z parą wodną lub wydobywające się z procesu destylacji substancje zapachowe rozpuszczają się częściowo lub nawet w fazie wodnej separatora i są oddzielane dzięki tym działaniom od rozpuszczalnika. Świeżo wyprane tkaniny pachną świeżością i są wolne od zapachów obcych.

Jeżeli maszyna ma problem z nieprzyjemnymi zapachami, powtarzanie tych działań w powiązaniu z destylacją rozpuszczalników doprowadza po 1-2 dniach do wyraźnej poprawy sytuacji. Jeżeli separator wody jest regularnie czyszczony, problem ten nie powinien w ogóle wystąpić. Dodanie po każdego czyszczenia komory destylacyjnej środka PERAMON dba o lekko zasadowe pH rozpuszczalnika. Intensywne zapachowe substancje są wiązane w tym procesie w celu uniknięcia korozji części maszyny i chłodnic.  

Zalecamy regularne stosowanie PERAMON do maszyn pralniczych dla wszystkich rozpuszczalników przy pielęgnacji tkanin.

PERAMON pielęgnuje rozpuszczalniki, maszyny i części maszyn, dba o zachowanie higieny w maszynach pralniczych i pomaga uniknąć powstania nieprzyjemnych zapachów.  PERAMON  stabilizuje pH  rozpuszczalnika przyczynia się do aktywnej stabilizacji rozpuszczalnika przy czyszczeniu tkanin.

Wartungsplan zur Maschinenpflege

Plan konserwacji maszyny