FAQ

Firmy i osoby fizyczne zajmujące się profesjonalnym czyszczeniem tekstyliów, profesjonalne pralnie, Klienci końcowi, urzędy, organizacje chroniące środowisko naturalne, stowarzyszenia i związki zrzeszające pralnie lub osoby zajmujące się pielęgnacją tkanin, branżowe towarzystwa ubezpieczeń, urzędy ds. ochrony środowiska, przedsiębiorstwa produkujące maszyny pralnicze, uniwersytety i nawet szpitale kierowały do nas swoje zapytania dotyczące informacji o SYSTEMK4.

By uzyskać lepszą przejrzystość i umożliwić Państwu wygodne wyszukiwanie informacji, podzieliliśmy najczęściej zadawane pytania na dwie kategorie grup docelowych:

Pralnie / osoby zainteresowane

Tu znajdziecie Państwo ogólne pytania dotyczące SYSTEMK4, które były kierowane do nas przez osoby zainteresowane, końcowych konsumentów oraz profesjonalistów z branży pralniczej, oraz odpowiedzi na te pytania.

Czym jest SYSTEMK4?

SYSTEMK4 to przyjazny dla środowiska i absolutnie bezpieczny proces czyszczenia. Komponenty bazowe systemu SYSTEMK4 stanowią środki rozpuszczalne pozbawione halogenu. System zaprojektowany został w ten sposób, że podczas jego właściwego stosowania wykluczone zostaje wszelkie niebezpieczeństwo dla powietrza, wody, zdrowia człowieka i podłoża gruntowego. I na tym polega potężny potencjał innowacyjności SYSTEMK4: rozpuszczalnik SOLVONK4 posiada tę samą, a w pewnej mierze nawet wyższą wydajność czyszczenia, aniżeli czterochloroetylen. Jednocześnie SOLVONK4 nie jest, zgodnie z aktualnym ustawodawstwem obowiązującym w Europie, materiałem niebezpiecznym! SOLVONK4 jest związkiem biodegradowalnym, który w testach dermatologicznych uzyskał wynik „bardzo dobry”.

Po raz pierwszy przedstawiliśmy SYSTEMK4 w październiku 2010, przy okazji branżowych targów ExpoDetergo w Mediolanie. Międzynarodowe zainteresowanie systemem SYSTEMK4 jest duże.

Wypowiedzi i informacje zawarte w naszych broszurach informacyjnych potwierdzają nie tylko testy przeprowadzone przez nas na samym początku, ale również informacje zwrotne od użytkowników, którzy stosują SYSTEMK4 w praktyce. W Internecie oraz na różnych portalach społecznościowych użytkownicy wyrażają swoje zadowolenie i pochlebne opinie na temat swoich doświadczeń i reklamują na własną odpowiedzialność SYSTEMK4 na regionalnych rynkach jako najbardziej przyjazny środowisku proces czyszczenia tkanin przy użyciu rozpuszczalnika.

Ponad 550 maszyn pralniczych czyszczących w systemie SYSTEMK4 w ponad 22 krajach i to tylko 2,5 roku po wprowadzeniu na rynek – niepodważalny dowód rynkowego sukcesu przyjaznego środowisku systemu czyszczenia  SYSTEMK4!

Jakie zalety oferuje SYSTEMK4 podczas procesu czyszczenia?

Przegląd zalet jakościowych:

 • Wyjątkowa siła czyszczenia w przypadku zanieczyszczeń wiązanych przez tłuszcze i wodę.
 • W przypadku tego związku profesjonalne usuwanie plam przed właściwą procedurą czyszczenia nie jest prawie potrzebne.
 • O strożne czyszczenie materiałów i tekstyliów, skóry i futer.
 • Zredukowany nakład końcowy pracy dzięki nieznacznemu tworzeniu zmarszczek.
 • Przyjemny gładki dotyk wyczyszczonej tkaniny.
 • Wysoki komfort noszenia tkanin po ich czyszczeniu.
 • O żywione kolory materiału.
 • Skuteczna ochrona przed zszarzeniem materiału.
 • Ś wieży zapach wyczyszczonych tekstyliów.

Jakość, którą widać na pierwszy rzut oka.

SYSTEMK4 wykazuje podobne – lub w przypadku określonych rodzajów tkanin nawet lepsze – własności czyszczące od czterochloroetylenu.

Zanieczyszczenia wiązane przez tłuszcze, a w szczególności zanieczyszczenia wiązane przez wodę, są bardzo skutecznie usuwane. W szczególności plamy zawierające sole są usuwane przez związek SYSTEMK4 w sposób optymalny.

Dlaczego czyszczenie przy użyciu SYSTEMK4 jest przyjazne środowisku?

Efektywna ochrona środowiska.

Przejmujemy odpowiedzialność – za ochronę zdrowia człowieka i czystość naszego wspólnego środowiska. Z tego względu wszystkie elementy składowe SYSTEMK4 wytwarzane są w ten sposób, by spełniały wymagające i ustawowo egzekwowane dyrektywy ochrony środowiska, a nawet przewyższały ustalone normy. A wszystko bez rezygnacji z najlepszej jakości czyszczenia. Z pomocą SOLVONK4 zapewniamy bezpieczny transport, bezpieczną pracę, bezpieczne usuwanie odpadów, przyczyniając się do zadowolenia z idealnie wyczyszczonych tkanin.

Przemyślana czystość – SOLVONK4 przyczynia się do trwałej jakości naszej odzieży i naszych tkanin:

 

 • Bez substancji trujących.
 • Bez materiałów niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi CLP.
 • Korzystne zaszeregowanie zgodnie z dyrektywą GHS.
 • Związek biologicznie degradowalny.

Jakie ekonomiczne zalety oferuje SYSTEMK4?

Zalety, na które można liczyć.


Nasze motto – koszty zostają obniżone, w miarę wprowadzania systemu:

 • Oszczędność kosztów energetycznych poprzez mniejszy nakład pracy w procesie destylacji i suszenia.
 • Wysoka wydajność produkcji poprzez krótkie okresy zmiany partii towaru i zarządzania partiami towaru.
 • O bniżka kosztów wskutek mniejszego nakładu pracy w ramach profesjonalnego usuwania plam przed właściwą procedurą czyszczenia.
 • U nikanie wielokrotnego powtarzania czynności dzięki niewielkiej ilości tzw. „poprawek”.
 • O szczędność czasu dzięki wydatnemu zmniejszeniu nakładu na wykańczanie.
 • Korzystniejsze usuwanie odpadów destylacji wskutek zastosowania bezhalogenowego środka rozpuszczalnego SOLVONK4.
 • Pozytywny wpływ na koszty eksploatacyjne dzięki mniejszej ilości obowiązujących dyrektyw.

Zadowoleni klienci staną się dla Państwa trwałą reklamą!

Jakie jeszcze zalety oferuje SYSTEMK4?

Pewność osiągnięcia właściwego rozwiązania.

W przypadku projektowania związku SYSTEMK4 zwracaliśmy szczególną uwagę na potrzeby wszystkich zainteresowanych. Naszym celem było zaprojektowanie efektywnego systemu korzystnego dla wszystkich stron – korzystnego dla wszystkich zainteresowanych – od przedsiębiorcy branży czyszczenia, poprzez sprzedawcę do klienta końcowego. Tylko w ten sposób mogliśmy zapewnić długofalowy sukces produktu, a także zapewnić śmiałe spojrzenie w przyszłość!

Obok już wspomnianych zalet system SYSTEMK4 prezentuje wiele innych plusów …

… wszyscy zainteresowani procesem czyszczenia:

SYSTEMK4 został przetestowany, nie budzi też najmniejszych zastrzeżeń pod względem dermatologicznym. SOLVONK4 jest bardziej wydajny od dotychczas stosowanych technik czyszczenia. Dzięki temu, iż nie zawiera on w sobie materiałów niebezpiecznych (zgodnie z Rozporządzeniem CLP), a także dzięki korzystnemu jego zaszeregowaniu (według klasyfikacji GHS) związek spotyka się z szybką akceptacją pracowników, klientów, pośredników i urzędów.

… przedsiębiorcy branży czyszczenia:

W niektórych instytucjach realizacja procesu czyszczenia tkanin z pomocą środków rozpuszczalnych PER została już zabroniona (np. supermarkety w Niemczech) lub przewiduje się, iż w bliskiej przyszłości wydany zostanie zakaz ich stosowania (np. w Kaliforni od roku 2020). Tymczasem SYSTEMK4 oferuje, w przeciwieństwie do czterochloroetylenu, długofalowe rozwiązanie dla branży czyszczenia tkanin, i to przy w pełni skutecznym i bezkompromisowym oddziaływaniu czyszczącym.

Z tego względu, że SYSTEMK4 nie jest materiałem niebezpiecznym, jego dostawy przebiegają sprawnie, w sposób nieskomplikowany i nieograniczony. Nie wchodzi tu w rachubę długofalowe wiązanie kapitału czy kłopotliwe przestrzenne magazynowanie produktu! Nie jest też konieczne ponoszenie kosztów i nakładów z tytułu intensywnego szkolenia w zakresie stosowania związku SYSTEMK4. Prowadzi to do redukcji ryzyka i stanowi oszczędności budżetowe.

… Pracownicy zakładów pralniczych:

SYSTEMK4 gwarantuje pewną, bezpieczną i prostą pracę. Nakład pracy w ramach odplamiania jest dzięki SYSTEMK4 kilkakrotnie niższy od innych systemów pracy.

… Klienci końcowi:

SYSTEMK4 oferuje klientom, którzy niechętnie oddają wartościową garderobę do chemicznego czyszczenia, pełnowartościową alternatywę. Nieprzyjemne zapachy należą już bowiem do przeszłości. Tekstylia czyszczone z pomocą SYSTEMK4 wykazują absolutnie neutralny zapach. Jest to ważny aspekt dla ludzi wrażliwych na zapach.

Jeden system – wiele zalet!

Czy za używanie SYSTEMK4 są pobierane opłaty licencyjne?

SYSTEMK4 jest innowacyjną i wysoce wydajną procedurą czyszczenia dla pralni zajmujących się w ramach swojej działalności profesjonalną pielęgnacją tkanin. Procedurą, którą zgłosiliśmy do urzędów patentowych na całym świecie!

Wynalazek ten kryje w sobie wiele pracy i nakładów finansowych. Patenty są prawami ochronnymi. Firmy publikują swoje wynalazki i otrzymują wspomniane prawo ochronne po pomyślnym zakończeniu procedury i przyznaniu patentu we wnioskowanych krajach. By skompensować finansowe nakłady, pobierane są najczęściej wysokie opłaty licencyjne za stosowanie opatentowanego produktu.

Rezygnujemy z pobierania opłat licencyjnych za stosowanie SYSTEMK4! Chcielibyśmy każdemu stworzyć możliwość przejścia na przyjazną środowisku naturalnemu i wydajną procedurę czyszczenia – ponieważ nam wszystkim zależy na ochronie środowiska naturalnego!

To oznacza dla naszych Klientów, że możliwe jest bezpłatne stosowanie SYSTEMK4. Jednak możliwość ta jest powiązana ze stosowaniem naszych produktów SYSTEMK4. Tylko dzięki stosowaniu naszych produktów opracowanych specjalnie dla tego systemu gwarantowane są niezawodność oraz bezpieczeństwo procedury czyszczenia.

Czy SOLVONK4 był testowany dermatologicznie?

Rozpuszczalnik SOLVONK4, jak również środek wspomagający czyszczenie (wzmacniacz siły czyszczenia) CLIPK4 zostały poddane testom dermatologicznym przez niezależny instytut kontroli.

Oba produkty uzyskały podczas testów wynik „bardzo dobry“. Tym samym można wykluczyć ryzyko wystąpienia podrażnień lub alergicznych reakcji skóry biorąc pod uwagę zdrową skórę.

Ten niewątpliwie pozytywny wynik gwarantuje firmom świadczącym usługi pralnicze, pralniom, zatrudnionym w nich pracownikom oraz Klientom więcej bezpieczeństwa.

Czy istnieje międzynarodowe oznaczenie sposobu pielęgnacji dla SYSTEMK4?

Do tej pory nie istnieje dla SYSTEMK4 żadne międzynarodowe oznaczenie sposobu pielęgnacji według ISO 3758. Od wprowadzenia produktu na rynek w październiku 2010 upłynęło zbyt mało czasu. Zanim dany produkt otrzyma międzynarodowe oznaczenie sposobu pielęgnacji według standardów ISO musi upłynąć wiele czasu. Od złożenia wniosku do momentu przyznania znaku informacyjnego sposobu pielęgnacji upływa najczęściej wiele lat.

EFIT (Europejskie Stowarzyszenie Badawcze ds. Innowacyjnych Metod Pielęgnacji Tekstyliów) rozpoczęło w dniu 10 kwietnia 2013 projekt badawczy: „Badanie właściwości i reakcji rozpuszczalnika do pielęgnacji tekstyliów podczas czyszczenia i pielęgnacji w porównaniu z konwencjonalnymi rozpuszczalnikami Per i KWL“.

Już podczas wstępnych rozmów zasygnalizowano, że instytut skłania się ku temu, by oznaczyć SOLVONK4 symbolem "P". Symbol "P" obejmuje symbol "F" – tym oznaczeniem SYSTEMK4 zaspokoiłby całkowicie rynek czyszczenia przy zastosowaniu rozpuszczalników za jednym uderzeniem.

Gdzie można przyjrzeć się procedurze czyszczenia SYSTEMK4 w praktyce?

By przyjrzeć się procedurze czyszczenia SYSTEMK4 od strony praktycznej, w rzeczywistych warunkach oraz wyrobić sobie zdanie na temat SYSTEMK4, możecie Państwo skorzystać z maszyny czyszczącej o pojemności 15 kg, która jest do Państwa dyspozycji w naszym technikum mieszczącym się w Wiesbaden. Istnieje możliwość przetestowania czyszczenia na własnych przyniesionych tkaninach. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Czekamy na kontakt z Państwa strony! W celu lepszej koordynacji Państwa wizyt, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Regularnie oferujemy Państwu szkolenia w zakresie SYSTEMK4. Terminy szkoleń

Chętnie umówimy Państwa wizytę w profesjonalnej pralni naszego Klienta.

Czy można przebudować maszyny czyszczące A III w taki sposób, by nadawały się dla SYSTEMK4?

W zasadzie jesteśmy partnerem firm z branży przemysłowej, konstruujących maszyny. W kwestiach technicznych dotyczących techniki maszyn chcemy zachować neutralne stanowisko. Istnieje wiele różnych argumentów, które warte są przemyślenia. W przypadku starszych maszyn czyszczących, techniczny nakład jest z reguły nieuzasadniony. Ponadto należy również przemyśleć kwestie prawne, jak np. gwarancje, ewentualnie dopuszczenia maszyny do stosowania określonych rozpuszczalników.

Większość producentów udziela na to pytanie odpowiedzi negatywnej: Nie. BÖWE jako jedyna do tej pory firma oferuje specjalne zestawy do przebudowy dla określonych typów maszyn. Znając typ i numer seryjny ewentualnie sposób wykonania (wersję) partner specjalizujący się w zakresie maszyn pralniczych może udzielić Państwu możliwie najlepszej odpowiedzi.

Kwestia możliwego przestawienia eksploatacyjnego i możliwej przebudowy maszyny na SOLVONK4 nie może w żadnym wypadku zmniejszać niezawodności maszyny oraz bezpieczeństwa pracy. Istotne zmiany parametrów dotyczą fazy suszenia oraz końca suszenia. Chodzi o to, by ograniczyć pozostałości rozpuszczalnika w bębnie do minimalnego poziomiu koncentracji. Wyzwaniem dla producentów maszyn jest budowa maszyn o ekstremalnie niskim poziomie emisji. SYSTEMK4 zainicjował proces rozwoju w branży producentów maszyn czyszczących!

Czas czyszczenia dla jednego wsadu bielizny dla procesu prania dwukąpielowego w SYSTEMK4 wynosi około 1 godziny. Większość producentów maszyn oferuje maszyny przystosowane do czyszczenia w SYSTEMK4, które dopuszczone są według danych podawanych przez producentów do stosowania dla różnych bezhalogenowych rozpuszczalników. Instalacja i eksploatacja takiej właśnie maszyny czyszczącej zapewnia użytkownikowi maksymalną niezależność oraz elastyczność. Inwestycja w technikę czyszczenia opartą na SYSTEMK4 nie jest ślepym zaułkiem czy drogą jednokierunkową, a techniczne wyposażenie tych maszyn jako maszyn czyszczących o bardzo niskim poziomie emisji umożliwi w przypadku przestawienia na inny rozpuszczalnik utrzymanie pożądanych wartości granicznych, jak np. dla KWL w Niemczech, bez żadnych problemów..

Czym jest SOLVONK4?

SOLVONK4 – bezhalogenowy rozpuszczalnik.

SOLVONK4 różni się swoimi własnościami wyraźnie od konwencjonalnych rozpuszczalników stosowanych w czyszczeniu chemicznym. Chodzi w tym przypadku o organiczny bezhalogenowy rozpuszczalnik o stopniu czystości powyżej 99% o znakomitej wydajności czyszczenia.

Innowacyjny rozpuszczalnik potrafi rozpuszczać i neutralizować nie tylko zanieczyszczenia lipofilowe, ale także hydrofilowe, tzn. zanieczyszczenia wiązane przez wodę. Obok wspaniałej siły czyszczenia związku SOLVONK4 oczyszczone tkaniny/tekstylia stają się przyjemne i gładkie w dotyku. Przedmiotowy system charakteryzuje także minimalne ścieranie włókna podczas procesu czyszczenia, jak również niewielkie tworzenie zmarszczek. System SOLVONK4 podlega w Europie, podobnie jak system KWL lub Cyklosiloksan D5 dyrektywie VOC, w Niemczech realizowanej przez przepis 31.BImSchV. Zgodnie z aktualnym stanem ustawodawstwa system SOLVONK4 nie stanowi w Europie związku niebezpiecznego! Również zgodnie z zaszeregowaniem CLP, obowiązującym od grudnia 2010 r. w stosunku do materiałów, związek SOLVONK4 pozostaje na rynku europejskim związkiem nieoznaczonym. SOLVONK4 jest związkiem biologicznie degradowalnym i dermatologicznie przetestowanym, który uzyskał podczas testów stopień „bardzo dobry”.

Wspomniane własności w kombinacji z bardzo korzystnym zaszeregowaniem w ramach Rozporządzenia o materiałach i substancjach niebezpiecznych stanowią osiągnięcie, którego do tej pory nikt jeszcze nie uzyskał. Wyniki testów, którym poddano produkt przed wprowadzeniem go na rynek pokazują, iż SOLVONK4 posiada potencjał stania się bestsellerem w branży czyszczenia chemicznego.

Wszystkie zalety w jednym ujęciu:

 • Bez obecności halogenu.
 • C zystość > 99%.
 • Wyjątkowa wydajność czyszczenia – skuteczny przeciwko zanieczyszczeniom zawierającym tłuszcz i zanieczyszczeniom wiązanym przez wodę.
 • M niejszy nakład pracy przy wykańczaniu i przyjemniejszy dotyk tkaniny.
 • Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w Europie (CL P).

Czy SOLVONK4 ma własny zapach?

Rozpuszczalnik SOLVONK4 ma charakterystyczny zapach. Próg odczuwania zapachu – tzn. koncentracja, od poziomu której wyczuwany jest DBM – leży na bardzo niskim poziomie, w zakresie niewielu mg/m³. Większość innych rozpuszczalników posiada jednak swój typowy zapach.

Klienci końcowi oczekują perfekcyjnej, optymalnie wyprasowanej garderoby bez plam i o neutralnym zapachu. Od momentu wprowadzenia na rynek prowadzone są żywe i kontrowersyjne dyskusje na temat zapachu rozpuszczalnika. Obciążenie zapachem przy wyciąganiu wyczyszczonych towarów jest w praktyce bardzo niewielkie. Gdy odzież jest prasowana, zapach nie jest już odczuwalny bądź jest odczuwalny w niewielkim stopniu.

Dyskusja ogranicza się tym samym do kwestii poduszek na ramionach. Jeśli parametry suszenia są ustawione optymalnie, zapach na odzieży jest wyczuwalny w niewielkim stopniu bądź w ogóle nieodczuwalny jeszcze przed zakończeniem fazy wykańczania.

Może jednak dojść do niepożądanych problemów z zapachem, których przyczyną nie jest sam rozpuszczalnik, lecz nieprawidłowe ustawienia parametrów maszyn czyszczących lub nieprawidłowa konserwacja maszyn. W jaki sposób można pozbyć się tego rodzaju problemów z zapachem, przeczytacie Państwo w „Jak pozbyć się problemów z zapachem?

Czym różni się SOLVONK4 od innych rozpuszczalników?

Zaszeregowanie środków rozpuszczalnych z porównaniem własności

  SOLVONK4 Per Hydocarbon Cyclosiloxane D5
Gęstość 0,83 g/ml 1,62 g/ml 0,78 g/ml 0,95 g/ml
Temperatura wrzenia 180,5 °C 121,1 °C 180-210 °C 211 °C
Kauri-Butanolzahl 75 90 25 13
Punkt zapłonu 62 °C --- 57-64°C 77°C
Zaszeregowanie Wspólnoty Europejskiej --- Xn;N; R40-51/53 canc. Kat.3 Xn R65-66 ---
CLP (realizacja GHS w Europie) --- UWAGA

Mensch;r Umwelt;r

3.6/2 Karz. 2; H351; 4.1/2; H411
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Mensch;r

3.10/1 Asp. 1; H304; EUH066
---
GHS UWAGA 2.6/4; H227 UWAGA

Mensch;r Umwelt;r

3.6/2 Karz. 2; H351; 4.1/2; H411
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Mensch;r

3.10/1 Asp. 1; H304; 2.6/4; H227
UWAGA 2.6/4; H227

Jakie są warunki destylacji przy zastosowaniu SOLVONK4?

W celu określenia danych fizycznych skontaktowaliśmy się z uczelnią wyższą, specjalizującą się w badaniu tego rodzaju kwestii i zleciliśmy określenie wartości jej instytutowi. Zostało określonych wiele właściwości, jak rozpuszczalność środka powierzchniowo – czynnego oraz ważne dane jak entalpia parowania, jeden z parametrów dla nakładu energii przy destylacji.

Wyniki badania wykazały, że ciśnienie pary na poziomie ok. 2,7 bar (ciśnienie pary na poziomie 4,5 – 5 bar jest normalne) wystarczy do procesu destylacji. Tym samym  SOLVONK4 daje się łatwo destylować.

Jak wysoka jest temperatura zapłonu?

Istnieje wiele różnych metod określających wykorzystywanych dla pomiaru temperatury zapłonu organicznych rozpuszczalników.

Pomiar temperatury zapłonu metodą zamkniętego tygla (Closed Cup) Pensky’ego – Martensa (PMCC) jest najpopularniejszą metodą dla organicznych rozpuszczalników i służyła wcześniej za podstawę również przy klasyfikacji łatwopalnych cieczy (VbF –Rozporządzenie o łatwopalnych cieczach – klasa A III, niemieszalny z wodą, temperatura zapłonu dla tej klasy aktualnie > 60 °C PMCC).

Temperatura zapłonu SOLVONK4 leży na poziomie 62 °C. Niezależne certyfikowane laboratoria analityczne potwierdziły temperaturę zapłonu dla  SOLVONK4 na poziomie 64,5 °C PMCC.

Określenie temperatury zapłonu bazujące na standaryzowanej metodzie pomiaru zależy w decydującym stopniu od czystości rozpuszczalnika, który poddany jest badaniu. W chemicznych bazach danych, jak GESTIS, oraz w innych dostępnych przez Internet źródłach są opublikowane dane fizyczne jak np. temperatury zapłonu częściowo bez podanej nazwy źródła. Należy przy tym nadmienić, że wiele z tych wcześniej określonych danych pochodzi jeszcze z czasów, gdy albo DBM było stosowane tylko jako wewnętrzny półprodukt dla dalszych syntez w technicznej jakości, albo techniczna czystość wystarczała całkowicie dla dalszych zastosowań. SOLVONK4 jest DBM o czystości > 99 %. Wyniki analizy dla wsadów produkcyjnych wykazują czystości na poziomie  99,5 % i wyższym. Różnice można wyjaśnić tym, że niektóre dane zostały zmierzone, podczas gdy inne dane zostały określone przy pomocy wyliczeń modelowych..

Czy pomiar temperatury zapłonu należy do usług firmy Kreussler?

Użytkownikom techniki czyszczenia SYSTEMK4 oferujemy bezpłatny pomiar temperatury zapłonu czystych napełnionych próbek rozpuszczalnika pobranych z czystego zbiornika!

Udostępniamy - ewentualnie nasz techniczny serwis udostępnia – na żądanie bezpłatne odpowiednie pojemniki do próbek o pojemności 250 ml. Wysyłka prawidłowo zadeklarowanej i dobrze zamkniętej oraz zabezpieczonej próbki rozpuszczalnika następuje na koszt i odpowiedzialność Klienta. O wyniku analizy Klient zostaje poinformowany po dokonanym pomiarze automatycznie przez certyfikat. W przypadku kontroli jest on akceptowany przez urzędy nadzoru. Tym samym użytkownik może przedstawić dowód na to, że spełnił swoje obowiązki w zakresie wewnątrzzakładowego nadzoru.

Na terenie Niemiec oferujemy tę bezpłatną obsługę Klienta również w ramach bonów DTV.

Jakie mogą być przyczyny problemów z zapachem w przypadku SYSTEMK4?

 • Nowe maszyny nie są ewentualnie czyste.
 • Brak 2. zaworu redukcyjnego (suszenie 4,5 bar / destylacja 2,4 bar).
 • Temperatura destylacji jest ustawiona w parametrach maszyny na zbyt wysoką.
 • Separator destylacyjny nie dolewa wody.
 • Wkłady filtra są wymieniane za rzadko lub nigdy nie są wymieniane.
 • Nieprawidłowa konserwacja (szczególnie separator/-y wody).
 • Pranie jednokąpielowe z zawracaniem kąpieli do zbiornika roboczego jako standardowa procedura.
 • Niewystarczające suszenie.

Jak pozbyć się problemów z zapachem?

 • Sprawdzić i w razie potrzeby na nowo ustawić parametry destylacji.
 • Wyczyścić separatory wody i zbiorniki.
 • FMB separator wody potrzebuje do opróżnienia Icon 50.
 • Przefiltrować rozpuszczalnik przez  ADSORBON
 • Destylować rozpuszczalnik
 • Zastosować PERAMON
 •  Regularna, cykliczna konserwacja.  Plan konserwacji maszyny

Czy rozpuszczalnik SOLVONK4 podlega dyrektywie VOC/LZO?

Ze względu na różne definicje i regulacje poszczególnych krajów trudno jest udzielić ogólnych obowiązujących wypowiedzi dotyczących tego tematu. Odpowiedzi na pytanie, czy organiczny rozpuszczalnik podlega regulacjom dyrektywy VOC/LZO, należy szukać w regulacjach specyficznych i właściwych dla danego kraju.

Europejska Dyrektywa VOC 1998/13/WE (LZO)

SOLVONK4 jest bezhalogenowym, organicznym rozpuszczalnikiem i na terenie Unii Europejskiej podlega Europejskiej Dyrektywie VOC (Volatile Organic Compound). Państwa członkowskie Unii Europejskiej przekształciły tę dyrektywę w prawo obowiązujące w danym państwie członkowskim.

Obowiązujące w Europie Rozporządzenie VOC mówi, że nie można przekroczyć wartości granicznej na poziomie 20 g utraty rozpuszczalnika/kg wyczyszczonych tekstyliów.

Nie znaczy to automatycznie, że maszyny czyszczące emitują do atmosfery 20 g rozpuszczalnika na kg czyszczonych tkanin. Istotna część utraconego rozpuszczalnika – lub inaczej mówiąc: konieczność uzupełniania rozpuszczalnika – wynika z tego, że szlam i osady ściekowe ze zbiornika destylacyjnego maszyn czyszczących są odpompowywane w postaci o dużej lepkości ale jednak jeszcze płynnej do zbiornika utylizacyjnego. Zawartość rozpuszczalnych w tych płynnych pozostałościach w zbiorniku utylizacyjnym wynosi ok. 35 – 45 %. Innymi płynnymi składnikami w pozostałościach odpadowych są oleje i tłuszcze (tłuszcz wydzielany przez skórę) pochodzący z odzieży oraz pozostałości substancji powierzchniowo- czynnych pochodzące z środka wspomagającego czyszczenie (wzmacniacza siły czyszczenia). Cząstki stałe pochodzą również z różnego rodzaju zabrudzeń (jak np.: kłaczki, włókna, otarcia i zwyczajnie duży udział zabrudzeń pigmentowych). Te pozostałości odpadowe po procesie destylacji są zbierane przez certyfikowane firmy utylizacyjne, które przeprowadzają recycling lub termiczną utylizację tych odpadów.

Dla bezhalogenowych pozostałości np. szlamu po destylacji z urządzeń czyszczących pracujących w systemie SYSTEMK4 przyporządkowane są jednolite kody odpadów obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Najpopularniejszym kodem odpadów jest EC 140 603. Ten kod odpadów jest identyczny z kodem odpadów dla innych bezhalogenowych szlamów destylacyjnych, jak np. pozostałości odpadowe z KWL.


By wykazać, że ustawowa wartość graniczna nie została przekroczona i wyliczone wartości leżą poniżej ustawowej wartości granicznej, osoba zajmująca się czyszczeniem tkanin zobowiązana jest sporządzać bilans rozpuszczalnika:

różnica rozpuszczalnika w zbiornikach i filtrach maszyny
+
zakupiony lub uzupełniony rozpuszczalnik łącznie z ewentualną spełniającą wytyczne VOC zawartością zastosowanego środka wspomagającego

wyliczona utrata rozpuszczalnika poprzez odprowadzanie i utylizację szlamu  (osoba zajmująca się czyszczeniem tkanin otrzymuje od swojej firmy utylizacyjnej odpowiedni certyfikat)
=
utrata rozpuszczalnika przez okres jednego roku.

Aby wyrazić utratę rozpuszczalnika w kg, należy pomnożyć objętość rozpuszczalnika z gęstością rozpuszczalnika (dla SOLVONK4: 0,835 g/ml zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych Rozdz. 9).

Wartość tę należy teraz podzielić przez łączną wagę wyczyszczonych tkanin w okresie, którego dotyczy sporządzany bilans.

W normalnym przypadku wyliczenie to da wartość między 4 do 10 g utraty rozpuszczalnika/ kg tekstyliów. Jeśli osoba zajmująca się czyszczeniem tekstyliów nie ma możliwości ważenia każdego wsadu bielizny przeznaczonej do czyszczenia, to można pomnożyć wsady prania wskazywane przez licznik maszyny   (bez liczenia uruchomionych programów konserwacyjnych) przez realna wartość załadunku na poziomie 60 – 70 % załadunku nominalnego maszyny, by uzyskać w przybliżeniu ciężar wyczyszczonych tekstyliów.


Ponieważ nie dla każdego pojedynczego zbiornika na pozostałości odpadowe można określić zawartość rozpuszczalnika, urzędy nadzoru akceptują realistyczną, obliczeniową zawartość rozpuszczalnika w pozostałościach odpadowych. Obecnie wartość ta wynosi 60 wag.-%  (procent wagowy). W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć opinii urzędu. W Wielkiej Brytanii dyskutuje się w związku z opracowywaniem dyrektywy dotyczącej emisji z rozpuszczalników  Solvent Emission Directive (SED) nad redukcją tej wartości do 50 wag.-%  zawartości rozpuszczalnika w pozostałościach odpadowych


Przy eksploatacji maszyn pracujących na SOLVONK4 w praktyce należy liczyć się – biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia – z utratą rozpuszczalnika na poziomie 0,4 – 0,6 % w odniesieniu do ciężaru wyczyszczonych tkanin.

Oczywiście zależy to również od warunków pracy. Utrata rozpuszczalnika wynosi jednak w każdym przypadku poniżej 1 wag.-% (procent wagowy) wyczyszczonego towaru.

Jeśli pozostałości zostaną zredukowane przez drastyczne warunki destylacji, to wzrośnie ryzyko przedestylowania nieprzyjemnych zapachów z powrotem do rozpuszczalnika lub ewentualnego zanieczyszczenia rozpuszczalnika ulatniającymi się wraz z parą wodną substancjami zapachowymi podczas wtłaczania pary. W przypadku odprowadzania i utylizacji pozostałości odpadowych na pożądanym poziomie od ok. 1 do maksymalnie 2 beczek na rok – w odniesieniu do przeciętnej wielkości maszyny wynoszącej ok. 16 kg – akceptowana jest względnie niewielka utrata rozpuszczalnika.

Niemcy

Europejska dyrektywa VOC (LZO) jest realizowana w Niemczech poprzez regulacje 31 Federalnego Rozporządzenia o Ochronie przed Imisjami (31.BImSchV). W Niemczech SOLVONK4 podlega, tak jak wszystkie bezhalogenowe lotne związki organiczne, temu właśnie rozporządzeniu. Zgodne z obowiązującym Aneksem III Nr 3.1.1. należy przestrzegać wartości granicznej na poziomie 20 g utraconego rozpuszczalnika/kg wyczyszczonych tekstyliów.

W obowiązującym w Niemczech 31 Federalnym Rozporządzeniu o Ochronie przed Imisjami (31.BImSchV) uzgodniono zgodnie z Aneksem III Nr 3.1.2 „szczególne wymogi”, które wyraźnie odnoszą się do KWL. Należy przestrzegać wartości granicznej 5 g KWL/m³ na końcu fazy suszenia oraz udokumentować na żądanie urzędów nadzoru, że nie została przekroczona ustalona wartość graniczna. Ponadto należy eksploatować maszyny KWL w taki sposób, by stężenie masowe lotnych organicznych związków w odessanym, nierozcieńczonym gazie odpadowym emitowanym od przepływu masowego wynosiło nie więcej niż  0,2 kg/h przez fazę suszenia i wydmuchu nie przekraczało 0,15 g/m³.

Te obowiązujące w Niemczech „szczególne wymogi” dla KWL nie mają zastosowania dla SOLVONK4! Z uwagi na swoją chemiczną strukturę SOLVONK4 nie jest węglowodorem. Ponadto zgodnie z aktualnym wydaniem Rozporządzenia w sprawie substancji niebezpiecznych według systemu CLP w Europie SOLVONK4 nie jest substancją niebezpieczną. Dla SOLVONK4 nie ma wartości granicznej na końcu fazy suszenia, która podlega kontroli ze strony urzędów nadzoru.

Fakt, że SOLVONK4 nie podlega temu wymogowi z 31 Federalnego Rozporządzenia o Ochronie przed Imisjami (BImSchV), został potwierdzony przez Heskie Ministerstwo Ochrony Środowiska! Potwierdzenie te chętnie przedłożymy Państwu na Państwa życzenie.  WURZUCIĆ, ponieważ jest nowe postanowienie!

Szwajcaria

Szwajcaria reguluje emisje lotnych związków organicznych przy pomocy podatku motywacyjnego za LZO (VOC), który uwzględnia tzw.  pozytywną listę. Przy przekroczeniu granicy importer zobowiązany jest do zapłaty podatku motywacyjnego wykorzystując numer taryfy celnej.

Skontaktowaliśmy się z właściwym urzędem i uzyskaliśmy dla SOLVONK4, tak jak dla VINOYK4, wyłączenie od podatku motywacyjnego od LZO (VOC).


USA

W USA dibutoksymetan jest według definicji EPA również LZO. W Kalifornii dibutoksymetan nie jest wpisany na listę dopuszczonych wyjątków i jest tym samym zakwalifikowany jako rozpuszczalnik z grupy LZO (VOC).

Jak są utylizowane pozostałości opadowe po destylacji SOLVONK4?

Dla bezhalogenowych pozostałości odpadowych ew. szlamu po destylacji z maszyn czyszczących w SYSTEM K4 wprowadzono w UE jednolity kod odpadów EC 140 603. Ten kod odpadów jest przewidziany dla wszystkich bezhalogenowych pozostałości tj.szlamu i odpadów podestylacyjnych (np.: pozostałości odpadowych KWL).

Zawartość rozpuszczalnika w tych płynnych pozostałościach odpadowych wynosi ok. 35 – 45 % . Pozostałości te są zbierane przez certyfikowane firmy utylizacyjne, które poddają zebrane odpady recyclingowi albo termicznej utylizacji. Innymi, wchodzącymi w skład pozostałości odpadowych, płynnymi składnikami czy substancjami są oleje i tłuszcze (kremy, tłuszcze wydzielane przez skórę) z odzieży oraz pozostałości środków powierzchniowo-czynnych pochodzących ze środka wspomagającego czyszczenie (wzmacniacza siły czyszczenia). Cząstki stałe pochodzą z zabrudzeń (jak np.: kłaczki, włókna, otarcia i duży udział zabrudzeń pigmentowych).

Zalecamy powszechną w Unii Europejskiej utylizację odpadów ew. pozostałości odpadowych po destylacji przez certyfikowane firmy utylizacyjne z reguły również w krajach, w których taka utylizacja odpadów pochodzących z procesu czyszczenia tekstyliów nie jest regulowana ustawowo.

W jaki sposób należy odprowadzać i utylizować wodę mającą kontakt z SOLVONK4?

Maszyny do czyszczenia tekstyliów wytwarzają przeciętnie – w odniesieniu do maszyny czyszczącej o pojemności 20 kg – około 5 - 8 litrów takiej wody dziennie. Ponieważ tkaniny są suszone w nowoczesnych maszynach czyszczących o niskiej emisji, znaczna część wody mającej kontakt z rozpuszczalnikiem SOLVONK4 pochodzi właśnie z samych tkanin. Zawartość wody ew. wilgoci z przeciętnego wsadu tekstyliów przeznaczonych do czyszczenia może być szacowana, w odniesieniu do środkowoeuropejskiego klimatu, na ok. 3 – 5 wag.-% (procent wagowy).

Odprowadzanie ew. utylizacja wody mającej kontakt z rozpuszczalnikiem musi odbywać się zgodnie z ważnymi, obowiązującymi lokalnie przepisami. By ocenić, czy taka woda może być odprowadzana do publicznej sieci kanalizacyjnej czy też nie, pralnia czy też osoba zajmująca się profesjonalnym czyszczeniem tekstyliów powinna uzgodnić to z właściwym urzędem nadzoru. Ponieważ maszyny czyszczące ew. ich eksploatacja podlegają obowiązkowi zgłoszenia, a urząd pyta przynajmniej o Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej/Chemicznej stosowanych produktów oraz o dane maszyny czyszczącej, kwestia wody mającej kontakt z rozpuszczalnikiem powinna być wyjaśniona właśnie przy tej okazji.

Aby można było oszacować ryzyko pod względem zanieczyszczonej wody (wody mającej kontakt z rozpuszczalnikiem) z maszyn czyszczących, certyfikowane laboratorium określiło zawartość rozpuszczalnika w wodzie mającej z nim kontakt. Próbka SOLVONK4 była w tym celu intensywnie wstrząsana z podwójną ilością wody i pozostawiona, by spokojnie stała przez 1 tydzień. Określenie zawartości rozpuszczalnika i wszystkich tłustych ew. oleistych substancji składowych w fazie wodnej nastąpiło przy zastosowaniu metody znanej z analityki ścieków zgodnie z DIN EN ISO 9377-2-H53. Otrzymana wartość to 3 mg/l.

Na podstawie tej ekstremalnie niskiej zawartości rozpuszczalnika w wodzie mającej z nim kontakt, korzystnego zaszeregowania zgodnie z Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych, pozytywnej klasyfikacji klasy zagrożenia wód gruntowych 1 (WGK 1) zgodnie z obowiązującą w Niemczech klasą zagrożenia wód gruntowych oraz przy uwzględnieniu tej minimalnej, przypadającej na dzień roboczy, łącznej objętości nie widzimy w przypadku klarowności wody mającej kontakt z rozpuszczalnikiem żadnego niebezpieczeństwa związanego z odprowadzaniem takiej wody do publicznej sieci kanalizacyjnej. SOLVONK4 jest zakwalifikowany, jak to opisano w Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej, jako substancja ulegająca biologicznej degradacji.

W Niemczech zgodnie z Aneksem 55 Rozporządzenia w sprawie pralni, wartość graniczna dla olejów i tłuszczów w ściekach przemysłowych została ustalona na poziomie 20 mg/l ścieków. Wynik analizy rozpuszczalności w wodzie 3 mg SOLVONK4/l wody mającej kontakt z rozpuszczalnikiem byłby obowiązującą dla pralni wartością graniczną do wprowadzania ścieków do publicznej sieci kanalizacyjnej tym samym daleko poniżej tej wartości i odpowiada tym samym obowiązującym w Niemczech warunkom odprowadzania do kanalizacji dla ścieków przemysłowych.

Sposób postępowania w przypadku wody mającej kontakt z rozpuszczalnikiem z maszyn czyszczących tkaniny w SYSTEMK4 MUSI być zgodny z ustawowymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Urzędy / instytucje

Tu znajdą Państwo specjalne pytania i odpowiedzi dotyczące chemicznej struktury  SYSTEMK4. Pytania te były zadawane przez urzędy, organizacje ochrony środowiska, stowarzyszenia i związki przedsiębiorców oferujących profesjonalne czyszczenie tekstyliów, branżowe towarzystwa ubezpieczeniowe lub urzędy ochrony środowiska.

Jaki jest skład chemiczny SOLVONK4?

Nazwa systematyczna IUPAC: 1-(butoksymetoksy)butan

Nasza nazwa handlowa rozpuszczalnika 1-(butoksymetoksy)butanu to  SOLVONK4.
Jak to jest powszechne w przypadku chemii, jako oznaczenie nazwy mogą być stosowane synonimy, które są istotnymi i popularnymi nazwami / synonimami: dibutoksymetan (DBM);  1,1‘-(metylenobis(oksy)dibutan; butan, 1,1‘-(metylenobis(oksy)-bis -;  formaldehyd-dibutylacetal;  butylal; di-n-butylformal; dibutylformal; di-n-butoksymetan.

Urzędy identyfikują substancje chemiczne według międzynarodowych dostępnych numerów identyfikacyjnych, jak numery CAS lub EG ew. EC.
1-(butoksymetoksy)butan jest oznaczony jako:
CAS: 2568-90-3
Nr EC: 219-909-0
Numer przedrejestracyjny REACH: 05-2114647185-46-0000


Chemiczna struktura dibutoksymetanu (DBM):

Chemiczny wzór sumaryczny: C9H20O2; średnia masa cząsteczkowa MC: 160,25 g/mol
W Europie otrzymał numer przedrejestracyjny CAS 2568-90-3 REACH i będzie zarejestrowany w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach do dnia 1 czerwca 2013. Uwzględniliśmy i zgłosiliśmy potrzebne w celu rejestracji zamierzone zastosowania DBM, od przemysłowego zastosowania aż po zastosowania w zakładach naszych Klientów.

Czym są rozpuszczalniki acetalowe?

Acetale można pod względem chemicznym uważać jako szczególny przypadek związku chemicznego z grupy dieterów. Acetale są rozróżniane pod względem struktury, syntezy i chemicznych/fizycznych właściwości klasycznych eterów.

Cechą charakterystyczną acetali jest wiązanie chemiczne, które w chemii znane jest jako wiązanie acetalowe. W organicznej syntezie stosowane jest acetylowanie do ochrony reaktywnych centrów w molekule podczas etapu reakcji.

Wiązanie acetalowe jest rodzajem wiązania chemii organicznej występującym bardzo często w przyrodzie. Najbardziej znane przykłady znajdziemy w chemii cukrów. Również konstrukcja  substancji (tkanek) budulcowych w materiale roślinnym, jak drewno czy bawełna, ściślej mówiąc wiązanie celulozy (podstawową jednostką monomeru bawełny jest celobioza, tu wiązanie ß-glikozydowe) lub jako rezerwuar energii, jak skrobia (wiązanie ἁ-glikozydowe), pokazuje charakterystyczne wiązanie acetalowe.

Acetale są znane ze względu na ich stabilność w neutralnym i alkalicznym środowisku.

Jak przebiega synteza SOLVONK4?

Formaldehyd reaguje z butanolem (w środowisku kwaśnym) i  Reaguje w 2 etapie reakcji z półacetalem i w dalszym ciągu z jednym molem butanolu aż stanie się pełnym acetalem (dibutoksymetan) lub  SOLVONK4. Produkt reakcji jest neutralizowany i oczyszczony przy pomocy destylacji.

Jak stabilny jest SOLVONK4?

Jak wiadomo dzięki praniu włókien bawełnianych w środowisku alkalicznym, wiązanie acetalowe jest bardzo stabilne. W środowisku kwaśnym, jak np. podczas usuwania plam z rdzy, bawełna może ulec uszkodzeniu, poprzez zmniejszenie stopnia polimeryzacji, wytrzymałość włókien na zerwanie może zostać osłabiona.

Cechą charakterystyczną acetali jest znakomita stabilność powyżej szerokiego zakresu wartości pH na poziomie ok.  4 – 14.

W środowisku kwaśnym, wskutek działania wody i wysokich temperatur acetale są rozszczepiane w procesie hydrolizy. Te warunki są jednak w procesie czyszczenia przy użyciu rozpuszczalnika całkowicie nietypowe. Również we wszystkich innych procedurach czyszczenia przy użyciu rozpuszczalnika uważa się na to z niezwykłą starannością w celu ochrony maszyn czyszczących przed korozją, by wartość pH w rozpuszczalniku i wody mającej z nim kontakt nie spadała w urządzeniach do poziomu środowiska kwaśnego.

Jeśli chodzi o  maszyny czyszczące, to w przypadku kwaśnego pH uszkodzeniu ulega warstwa ochronna miedzianej chłodnicy. Następstwem tego jest fenomen, który znany jest jako „niebieski biegun“ w separatorze wody. Przyczyną tego zjawiska jest korozja miedzi. Farbowanie na niebiesko wody w separatorze jest powodowane przez rozpuszczalny w wodzie związek kompleksowy tetraminy miedzi. Jest to jasna oznaka korozji miedzi. Problemowi można zapobiec przez dodanie PERAMONU oraz rutynową kontrolę wartości pH.

Jeśli w maszynach czyszczących doszło do korozji miedzi z jakichkolwiek przyczyn, należy skontrolować poziom pH rozpuszczalnika i w razie potrzeby zneutralizować go. „Niebieski biegun” sam w sobie nie działa na wyczyszczone tekstylia. Aby długoterminowo wyeliminować korozję wżerową w chłodnicy oraz aby wykluczyć ryzyko napływu wody chłodzącej do rozpuszczalnika, należy wymienić uszkodzoną miedzianą chłodnicę.

Stosowany najczęściej na całym świecie rozpuszczalnik Perchloretylen jest stabilizowany alkaicznie. Alkaliczny stabilizator, który w przypadku Świeży-Per lub również w przypadku środka dobrej jakości Per-Regenerowany jest już dodawany przez producenta, neutralizuje przyciągnięte kwasy i chroni Per przed autokatalitycznym rozpadem. Jeśli z upływem czasu stabilizator zostanie zużyty, a wartość pH w fazie wodnej zacznie opadać, należy ponownie ustabilizować środowisko. Częściowo potrzebna jest również neutralizacja rozpuszczalnika.

Inną przyczyną spadania wartości pH w rozpuszczalniku, przede wszystkim w procesie czyszczenia Peru, może być zbyt wysokie ciśnienie pary > 4,5 bar w przypadku maszyn z podgrzewem parowym. W takim przypadku zalecamy regularną kontrolę ciśnienia pary w maszynach. Zamontowanie reduktora pary (zawor redukujący ciśnienie pary) i ograniczenie ciśnienia pary do ok. 4,5 bar bezpośrednio przed wpuszczeniem do destylatora z reguły rozwiązuje bardzo szybko ten problem.

SOLVONK4 jest ustawiony lekko alkalicznie już poprzez sam proces produkcji. Po syntezie rozpuszczalnik jest neutralizowany. Również pozostałe produkty z serii SYSTEMK4 są ustawione na lekko alkaliczną wartość pH.

By zadbać o rozpuszczalnik podczas destylacji, zaleca się zastosowanie PERAMONU. PERAMON neutralizuje kwasy dostające się do destylatora, które mogą być przynoszone np. wraz z zanieczyszczeniami lub substancjami tłustymi pochodzącymi ze skóry. Ponadto PERAMON zawiera dodatki antykorozyjne zabezpieczające przed korozją oraz substancje pochłaniające nieprzyjemne, niepożądane zapachy. PERAMON gwarantuje higieniczne środowisko w samym rozpuszczalniku oraz w maszynie czyszczącej!

Tu znajdziecie Państwo zalecenia dotyczące dozowania i stosowania dla  PERAMON.

Jak zachowuje się krzywa ciśnienia pary?

Dla firm produkujących maszyny, które chcą mierzyć stężenie rozpuszczalnika w fazie suszenia lub na końcu partii (wsadu) przy pomocy wykalibrowanych czujników, znajomość zależnego od temperatury równowagowego ciśnienia pary jest w tym wypadku warunkiem wstępnym.

Z literatury J. Chem. Eng. Data  2000, 45, 988-990 [M. P. Tulinska i A. M. Szafranski] pozyskano dane pomiarowe i sporządzono nasyconą krzywą ciśnienia (sprężystości) pary dla 99,98 % dibutoksymetanu. Na podstawie bazy danych tej pozycji literatury ciśnienie pary leży po ekstrapolacji na 20°C na poziomie 0,133 hPa (0,133 mbar).

Ilustracja: krzywa ciśnienia par  SolvonK4 - dibutoksymetan; przyjęte z: J. Chem. Eng. Data  2000, 45, 988-990 [M. P. Tulinska i A. M. Szafranski]

 

Niektóre wyniki pomiaru krzywej równowagowego ciśnienia pary wysoce czystego SOLVONK4, przeprowadzonego przez certyfikowane laboratorium analityczne, wykazały zmierzone ciśnienie pary przy 20 °C na poziomie 0,78 hPa.

Wartość ta leży bardzo blisko wyliczonej wartości ciśnienia pary podanej w polskiej pozycji literatury. Kompletny raport z badania zawierający wszystkie dane pomiarowe równowagowego ciśnienia pary aż do temperatury wrzenia DBM (SOLVONK4) chętnie udostępnimy Państwu na Państwa życzenie.

Pozostałe najważniejsze fizyczne dane SOLVONK4 znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej.

Jak duże są wartości graniczne emisji?

Dla branżowych towarzystw ubezpieczeniowych, zakładów ubezpieczeń zdrowotnych oraz urzędów kontroli pytanie to powstaje w obliczu konieczności ustalenia wartości granicznych emisji lub stężeń na miejscu pracy w celu ochrony człowieka i środowiska naturalnego.

Pomiary w bębnie maszyny czyszczącej na końcu fazy suszenia, przeprowadzone u FMB w Bolonii, wykazały stężenia pary między 350 – 400 mg SOLVONK4/m³. Wszystkie pomiary zostały przeprowadzone przy pomocy wykalibrowanego urządzenia pomiarowego.

Jeśli porównuje się wymienione stężenia pary rozpuszczalnika w bębnie czyszczącym na końcu partii z wartościami granicznymi dla perchloretylenu obowiązującymi w Niemczech zgodnie z 2 Rozporządzeniem o Ochronie przed Imisjami (2.BImSchV) na poziomie 2000 mg Per/m³ lub z wartościami granicznymi dla KWL zgodnie z 31 Rozporządzeniem o Ochronie przed Imisjami (31.BImSchV) na poziomie 5000 mg KWL/m³ bezspornym jest następujący wniosek: maszyny czyszczące SYSTEMK4 są według stanu techniki maszynami o bardzo niskiej emisji.

Perchloretylen jak i KWL są zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych jako substancje niebezpieczne i w związku z tym dla obu tych substancji - odpowiednio do ich kwalifikacji - ustalone są wartości graniczne podlegające nadzorowi.

Dla SOLVONK4 nie ma żadnych wartości granicznych emisji podlegających nadzorowi!

Przy tak niewielkich stężeniach pary w bębnie maszyny czyszczącej nie ma w zasadzie żadnego powodu, by ustalać wartości graniczne emisji na podstawie klasyfikacji substancji niebezpiecznych.

Zleciliśmy laboratorium analitycznemu specjalizującemu się w przeprowadzaniu pomiarów próbek powietrza przeprowadzenie pomiarów i analizy powietrza w firmowym pomieszczeniu laboratorium podczas pracy maszyny czyszczącej SYSTEMK4 w Wiesbaden. Próbki powietrza z pomieszczenia pobrano ze względu na pracujących w pomieszczeniu ludzi w prasowalni, podczas pracy przy maszynie czyszczącej i dalej statycznie bezpośrednio powyżej drzwi załadowczych maszyny czyszczącej, przy pomocy wcześniej zalegalizowanych urządzeń do zbierania próbek powietrza. Średnia wartość zmiany w odniesieniu do 8 godzin pracy podana przez laboratorium analityczne wynosiła mniej niż 5 mg SOLVONK4/m³. W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, że dla SOLVONK4 ew. DBM nie ma żadnej wartości granicznej odnośnie powietrza z pomieszczenia.

Praca naukowa C. M. Freitas Dinisa z  Uniwersytetu z Wuppertalu, lipiec 2001, traktuje o rozkładzie dialkoksymetanów w atmosferze. Czas życia dibutoksymetanu w atmosferze jest podany  na str. 86 w Tab. 19 na poziomie 8,2 ± 1,1 godzin. Pierwotny rozkład dibutoksymetanu w atmosferze następuje tym samym bardzo szybko. Produkty rozkładu są znacznie bardziej rozpuszczalne w wodzie niż sam rozpuszczalnik i są albo wymywane z deszczem albo dalej rozkładane w atmosferze poprzez półprodukty. Inne dane z literatury o właściwościach ogromnej liczby alkoksyalkanów znajdziecie Państwo w czasopiśmie EFSA Journal (2004) 107, strony 1 – 59. Autorem jest naukowa Rada do spraw dodatków do produktów spożywczych, aromatów i materiałów, które mają kontakt z artykułami spożywczymi.

Czy SOLVONK4 może wyzwolić formaldehyd?

Przy syntezie DBM formaldehyd wchodzi w reakcję z butanolem w warunkach kwaśniej katalizy. Po produkcji powstały produkt jest neutralizowany i czyszczony przy pomocy destylacji do zawartości > 99 %.

Jeśli postawimy sobie pytanie, czy formaldehyd z procesu produkcji  pozostaje w produkcie w ilości, o której warto wspomnieć, musimy najpierw przyjrzeć się temperaturom wrzenia obu substancji. W temperaturach powyżej  – 19 °C formaldehyd jest gazem. SOLVONK4 (DBM) wrze przy normalnym ciśnieniu w temperaturze 180,5 °C. W przypadku różnicy między temperaturami wrzenia liczącej prawie 200 °C stężenie formaldehydu jest ekstremalnie niskie aż do niewykrywalnego poziomu.

Przy formaldehydzie istnieje naturalne obciążenie tła jak np. w pomieszczeniach zamkniętych, które wynosi według danych z literatury US w zakresie od 0,03 do 0,07 mg/m³. Dzięki nowoczesnej analityce w niewielu przypadkach jest to czyste zero. Najczęściej jest to kwestia możliwości analitycznych, które umożliwiają wykrycie najmniejszych, najbardziej minimalnych stężeń w zakresie analityki śladowej.

Teoretyczna możliwość wyzwolenia (uwolnienia) formaldehydu byłaby zastanawiająca w przypadku wspomnianej struktury acetalowej. Formaldehyd jest substancją niebezpieczną i ma w różnych krajach różne wartości graniczne, które są zdefiniowane w odniesieniu do średniej wartości zmiany liczącej 8 godzin pracy. W Niemczech wartość graniczna została zaproponowana przez Niemieckie Towarzystwo Badawcze (Deutsche Forschungsgesellschaft). Wartość ta została ustalona na poziomie 0,37 mg formaldehydu/m³.

Próbki powietrza zebrane w trzech punktach pomiarowych podczas procesu czyszczenia w Wiesbaden wykazały we wszystkich przypadkach wyraźnie niższy poziom poniżej proponowanej średniej wartości dla zmiany trwającej 8 godzin pracy. Na pytanie, czy mierzone niewiele ponad naturalnym obciążeniem tła stężenia formaldehydu pochodzą z samego pomieszczenia (drewno, powłoka na elementach z tworzywa sztucznego, lakiery itd.), czy też ulatniają się z odzieży (wykończenie przeciwmnące tkanin, Easyfinish, wykończenie non-iron tkanin), zawarte były w rozpuszczalniku czy powstały dopiero przez termiczne obciążenie np. podczas suszenia, przy tym zakresie stężenia można odpowiedzieć jedynie ponosząc duże nakłady analityczne.

Z własnej inicjatywy nawiązaliśmy kontakt z towarzystwem branżowym BG-ETEM zajmującym się tematyką pielęgnacji tekstyliów i w porozumieniu z wybranymi Klientami przekazaliśmy adresy do towarzystwa. Wyniki z pomiarów przeprowadzonych przez zewnętrzne laboratorium analityczne również udostępniliśmy towarzystwu branżowemu.