Jakie korzyści przynosi pralni procedura czyszczenia na mokro?

Zestawienie porównawcze pokazuje to wyraźnie. Następujące zestawienie porównawcze dotyczy usług czyszczenia dla Klientów prywatnych, jednak nie dotyczy sektora przemysłowego.

Usługa: Czyszczenie chemiczne Czyszczenie na mokro Pralnia
Garnitury, kostiumy ++ + - -
Spodnie, spódnice ++ ++ - -
Sukienki, bluzki + ++ - -
Odzież sportowa i ochronna + ++ (+)
Odzież łatwa w pielęgnacji i odzież swobodna + ++ +
Tekstylia domowe / firany + + +
Koszule męskie + ++ ++
Konfekcja pościelowa i poduszki - - ++ +
Bielizna osobista, pościel i konfekcja stołowa - - + ++

Ocena:++ = dobre; + = możliwe; (+) = możliwe w ograniczonym stopniu; - - =niemożliwe

Zestawienie porównawcze udowadnia szerokie możliwości zastosowania czyszczenia na mokro dla wszystkich zakresów usług czyszczenia tkanin. Tak to widząc czyszczenie na mokro tworzy most między pralnią a czyszczeniem chemicznym. Otwiera ono możliwość rynkowe dla zakładów czyszczenia chemicznego w sektorze bielizny prywatnej, a dla pralni w sektorze odzieży wierzchniej.

Rozszerzenie oferty

Istotną korzyścią, jaką daje czyszczenie na mokro, jest możliwość poszerzenia oferty usług. Dla profesjonalistów zajmujących się czyszczeniem tkanin jest to w zasadzie trudniejsze zadanie niż dla pralni. Przyczyną tego jest fakt, że zakłady czyszczące tkaniny przyzwyczajone są do stosowania rozpuszczalników, a wprowadzenie czyszczenia na mokro (prania wodnego) oznacza dla nich zasadniczą zmianę techniki eksploatacyjnej. Magazynowanie oraz obchodzenie się z rozpuszczalnikami, przeprowadzane destylacji oraz utylizowanie ścieków podestylacyjnych to codzienność, do której przywykli. Jednak krok od małej pralki podobnej do tych używanych w gospodarstwach domowych do profesjonalnej pralnicowirówki podłączonej do odpływu ścieków razem z wymaganym odprowadzeniem powietrza wylotowego z suszarki jest dużym wydatkiem szczególnie dla małych zakładów. Również prawidłowe stosowanie wielu możliwych procedur prania i suszenia nie jest dla wielu zakładów zajmujących się czyszczeniem tkanin rzeczą zwyczajną, do której przywykli, wymaga to bowiem specjalnego szkolenia personelu oraz treningu.

Właściciele pralni są do tego przyzwyczajeni. Dla nich jest to proste. Nie przywykli oni jednak do sposobu obchodzenia się z wełną oraz procedurą wykończania tkanin odzieży składającej się z wielu form, jak np. żakiety, marynarki oraz płaszcze wełniane. Wadą niektórych pralni jest to, że znajdują się one w niekorzystnych dla Klientów lokalizacjach w marketach sieci handlowych w miastach.  

Ogólnie mówiąc łatwiej jest wprowadzić czyszczenie na mokro w pralniach, niż w pralniach chemicznych. Ponieważ programy czyszczenia na mokro można bez problemu zaprogramować w dostępnej nowoczesnej pralnicowirówce. Również dostępne suszarki bębnowe są często wyposażone w czujniki wilgotności końcowej, tak że jedynie obszar wykończania tkanin należy dopasować do wymagań czyszczenia na mokro. Topper do bezkastowego prasowania spodni, finisher i stół do prasowania – niczego więcej nie trzeba zakupić, by móc przeprowadzać czyszczenie na mokro.


Zadziwiające jest to, jak łatwo jest wykonać krok do czyszczenia na mokro, jeżeli krok po kroku następuje poszerzanie oferty. Na przykład zakład maglowniczy, który najpierw oferuje nie tylko maglowanie, ale również pranie bielizny. Następnie oferuje usługi prania koszul, a dalej pierze i wykończa łatwą w pielęgnacji odzież wierzchnią. Ostatni krok do pełnego zakresu usług jest wtedy całkowicie logiczny.

Lub też pralnia w domu seniora, która stopniowo rozszerza swoją ofertę aż po pielęgnację odzież mieszkańców domu. Jest to tylko kwestą czasu, gdy również odzież wierzchnia będzie z powodzeniem czyszczona w procedurze czyszczenia na mokro.

Nowa struktura usług

Wraz ze zmianą życiowych przyzwyczajeń zmieniły się również potrzeby w zakresie usług. Nie tylko w handlu detalicznym, ale również w sektorze usług związanych z tekstyliami. To dotyczy zarówno pozyskiwania tekstyliów, jak również ich pielęgnacji. Zawodowe wymagania, które narzucają noszenie konwencjonalnych garniturów oraz kostiumów, pozostają wprawdzie, ale są coraz rzadsze.  Siłą rzeczy rośnie tym samym ilość odzieży, do czyszczenia której nie jest konieczne czyszczenie chemiczne.

Następstwa tego trendu odczuwają już od lat pralnie chemiczne. Spada liczba rzeczy oddawanych do czyszczenia chemicznego. Jednak ponieważ koszty podstawowe zakładu zajmującego się czyszczeniem chemicznym nie spadają, lecz częściej rosną, usługi czyszczenia muszą być coraz droższe. Rosnące ceny prowadzą jednak do malejącej liczby oddawanej do czyszczenia odzieży, ponieważ  większość łatwych w pielęgnacji tkanin można wyczyścić również w domu. Sektor usług czyszczenia tkanin jest cenowo wrażliwy. Z tym można sobie poradzić w ten sposób, że tworzenie wartości zakładów musi być stale ulepszane. To dzieje się najpewniej przez zwiększenie zleceń. By to osiągnąć, oferta usług musi wychodzić poza zwykłe czyszczenie spodni, marynarek, spódnic i płaszczy.

Największy potencjał do wykorzystania przez sektor zajmujący się pielęgnacją tkanin jako serwisowe usługi znajduje się w grupie ludzi czynnych zawodowo oraz dobrze usytuowanych seniorów. Potrzeby pielęgnacji tekstyliów w tych gospodarstwach domowych dotyczą w pierwszej kolejności wszystkich rodzajów odzieży – włącznie z koszulami męskimi, bluzkami, swobodną, luźną odzieżą noszoną w czasie wolnym, jak również konfekcje pościelową i konfekcję stołową.  Można rzec, że wszystko, co w warunkach domowych sprawia trudności, jeśli chodzi o czyszczenie i pielęgnację. Czyszczenie na mokro oferuje zatem możliwość czyszczenia i pielęgnacji wszystkich tych tekstyliów w jednym miejscu. Uzupełniając o magiel do  bielizny i tkanin nadających się do maglowania oraz w razie potrzeby o maszynę czyszczącą, zakład taki może zaspokoić wszystkie potrzeby tej aktywnej grupy odbiorców na usług pralnicze. Oczywiście do tego trzeba włączyć odpowiednie działania marketingowe, atrakcyjne i odpowiednie ceny, bezgotówkowe systemy płatności oraz godziny otwarcia odpowiadające na potrzeby ewentualnych Klientów.

Czyszczenie na mokro stwarza techniczne warunki dla oferowania usług czyszczenia i pielęgnacji tekstyliów, które odpowiadają profilowi potrzeb ludzi czynnych zawodowo oraz grup Klientów poszukujących takich właśnie usług. Dzięki obliczonemu na takie potrzeby marketingowi profesjonalny zakład pralniczy może zaprezentować się jako nowoczesny usługodawca. Ponieważ pielęgnacja tekstyliów w warunkach domowych jest postrzegana przez wszystkich, którzy muszą robić, jako uciążliwe oraz czasochłonne zajęcie.

Wykorzystanie tej szansy – ekologicznie i przyszłościowo z lepszym wynikiem niż ten, który mogłoby uzyskać kiedykolwiek prywatne gospodarstwo domowe – oto korzyść, jaką daje czyszczenie na mokro!

Akceptacja Klienta oraz pewna przyszłość

Kolejną korzyścią, jaką daje czyszczenie na mokro, jest akceptacja Klientów. Czystość, świeżość kolorów oraz przyjemny zapach wyczyszczonych tkanin gwarantuje zadowolenie Klientów i ich postrzeganie tego procesu. Również klimat pracy w zakładzie pralniczym korzysta z tego, że nie są stosowane żadne rozpuszczalniki w procedurze czyszczenia.

Czyszczenie na mokro przebiega przy zastosowaniu wody oraz środków piorących, które ulegają biodegradacji. Specyficzne zużycie wody i energii oraz zużycie środków piorących są niższe niż w gospodarstwie domowym. Do tego nie istnieje żadne ryzyko zanieczyszczenia powietrza i podłoża. Jakość ścieków pochodzących z czyszczenia na mokro odpowiada jakości ścieków przeciętnego gospodarstwa domowego. Ponieważ w przypadku czyszczenia na mokro nie przeprowadza się destylacji ani też nie trzeba utylizować pozostałości, oszczędza się znaczne koszty. Dzięki temu czyszczenie na mokro dla łatwych w pielęgnacji tkanin można oferować po znacznie korzystniejszych cenach niż czyszczenie chemiczne.


Dodatkowy plus: Seria produktów LANADOL jest testowana dermatologicznie!