Początki rozwoju

3 grudnia 1991 zaprezentowaliśmy specjalistom branży pralniczej czyszczenie na mokro w ramach konferencji prasowej jako nową procedurę czyszczenia tekstyliów. We wprowadzeniu do konferencji dr Detlev Travers wyjaśnił tło współpracy dwóch rodzinnych przedsiębiorstw z tradycjami Miele i Kreussler.

W wieloletniej pracy badawczej opracowaliśmy podstawy zarówno dla ochrony włókien naturalnych pęczniejących w wodzie, jak również dla działania przy mocno zredukowanej mechanice prania. Za te prace i za wynalazek, by zmianą interwału pracy maszyny z długimi fazami postoju w procesie prania w przypadku delikatnych tkanin, jak wełna, osiągnąć wysoki stopień ochrony włókien, został przyznany nam Europejski Patent  EP  0 468 242 A1.

Te techniczne odnośnie prania warunki czyszczenia na mokro zostały opisane na konferencji prasowej przez dr Helmuta Krüssmanna, w którego Instytucie Badawczym ds Pralni w Krefeld, w ramach wspieranego przez AiF badania, zostały opracowane dla nas rozgraniczenia zarówno od procedury delikatnego prania, jak również od czyszczenia chemicznego.

Tłem naszych starań badawczych były wyniki międzynarodowych poważnych badań w zakresie humano- i ekotoksykologicznych ryzyk, które pochodzą z lotnych halogenowych dwutlenków węgla. Przede wszystkim rozpowszechnione wtedy w przemysłowym odtłuszczaniu rozpuszczalniki jak chloroform, czterochlorek węgla, chlorek metylenu, trichloroetylen, stosowany w czyszczeniu chemicznym perchloroetylen oraz  stosowane w wielu obszarach fluorochlorowęglowodory (FCKW) pokazały częściowo bardzo niekorzystne działanie na istoty żywe, rośliny, powietrze, wodę oraz glebę. To było dla nas powodem naszych zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań alternatyw dla Per i FCKW stosowanych  do czyszczenia tkanin.

Gdy w roku 1988 organizacja Greenpeace wzbudziła, działając skuteczne w sferze publicznej, nastroje przeciw pralniom chemicznym na obszarach zamieszkałych oraz gdy w roku 1989 okazało się podczas międzynarodowej konferencji w sprawie rozpuszczalników International Solvents Conference w Amsterdamie, że nie można przedstawić całkowicie bezpiecznej metody dla stosowania Per, ustawodawca w Niemczech przygotował 2 Rozporządzenie o Ochronie przed Imisjami (BImSchV) z jej restrykcjami dla czyszczenia chemicznego.

Wtedy stało się dla nas jasne, że czyszczenie na mokro jest lepsze niż wszystkie procedury przy użyciu rozpuszczalników nie tylko ze względu na swoje humano- i ekotoksylogiczne zalety, ale również ze względu na jej lepszą efektywność, wydajność czyszczenia, lepszą higienę, jej niezaprzeczalne bezpieczeństwo w eksploatacji oraz ze względu na jej niskie koszty.

Jeśli przedstawione przez nas czyszczenie na mokro zostało wtedy jeszcze wyśmiane, to czas pokazał jednak, że czyszczenie na mokro zdobyło uznanie na rynku oraz z biegiem czasu zdobyło nawet własny symbol pielęgnacji.