FAQ

Co to jest czyszczenie na mokro (wetcleaning)?

Czyszczenie na mokro jest procedurą profesjonalnego czyszczenia tkanin w wodzie, preferowana jest odzież wierzchnia, bez stosowania organicznych rozpuszczalników.

Delikatne tkaniny, których nie można prać, są czyszczone przy niewielkim module kąpieli przy zastosowaniu mechaniki prania o krótkich interwałach pracy i dłuższych odcinków czasu spoczynku w wodzie. Nowe produkty do pielęgnacji tkanin z serii LANADOL chronią włókna przed kurczeniem, zmniejszają skłonność do pęcznienia włókien naturalnych, zwiększają zdolność do tworzenia gładkiej powierzchni poprzez osadzanie się koloidów. Usuwanie wody następuje dzięki wysokie odwirowanie w specjalnie do tego skonstruowanych maszyn do czyszczenia na mokro.

Następnie proces suszenia następuje w suszarkach bębnowych zoptymalizowanych na wartość odparowania wody, których inteligentne sterowanie i technika pomiaru suszy tekstylia w odniesieniu do wartości wilgotności końcowej.

Jakie są różnice w porównaniu do czyszczenia w rozpuszczalnikach?

Ponieważ pralnica i suszarka muszą być obsługiwane oddzielnie, w przypadku czyszczenia na mokro konieczne jest przeładowanie prania postrzegane tu jako dodatkowy nakład. W przeciwieństwie do tego nowoczesna technika czyszczenia w rozpuszczalnikach pracuje według procedury „suchy do suchego“ („dry to dry“): tekstylia są czyszczone i suszone w tej samej maszynie. Niewątpliwą zaletą czyszczenia na mokro jest fakt, że już podczas suszenia może być czyszczona następna partia tkanin. Dzięki temu można czyścić tkaniny w procedurze LANADOL Sensitiv w trakcie 20 minut. Tym samym w zależności od organizacji zakładu w przypadku czyszczenia na mokro można wyprać 2 do 3 partii prania na godzinę.

Krokiem decydującym o prędkości w zakładzie jest przebieg pracy w części wykończającej. Wydajność czyszczenia na mokro przewyższa tym samym przy porównywalnej wydajności maszyny klasyczne czyszczenie w rozpuszczalniku.

Detaszowanie wstępne jest proste, ponieważ w przeważającej mierze tłuste zanieczyszczenia, jak zabrudzenia z kołnierza, muszą być wstępnie usuwane (detaszowane). Plamy z pożywienia, napojów, wydzieliny ciała, które w czyszczeniu chemicznym wymagają dużo pracy, są usuwane w procesie czyszczenia na mokro bez większego wysiłku i przy niewielkim nakładzie. Problemy z zapachami, szarzenie tkanin czy blaknięciem kolorów  nie istnieją. Wręcz przeciwnie: wyczyszczona odzież pachnie przyjemnie świeżo, ma żywe kolory i jest przyjemna w dotyku.
 
Ponieważ nie są stosowane żadne rozpuszczalniki, nie ma również problemów z magazynowaniem rozpuszczalników, problemów z destylacją oraz nie ma żadnych pozostałości podestylacyjnych, które muszą być utylizowane za odpowiednią opłatą przez certyfikowane firmy  utylizacyjne jako specjalne odpady.

Urzędowe kontrole i podatki czy opłaty, które są powszechne w przypadku stosowania rozpuszczalników, nie istnieją. Instalacja urządzeń technicznych do czyszczenia na mokro w centrach handlowych, w centralnych częściach miast itd. Nie stanowi z reguły żadnego problemu. To przekłada się również na ubezpieczenie zakładów.

W przeciwieństwie do tego wszystkiego faza wykończania tkanin wymaga większego nakładu. To da się daleko zrelatywizować, jeżeli dostępne są urządzenia do wykończania tkanin dopasowane do potrzeb i warunków czyszczenia na mokro oraz jeżeli personel jest odpowiednio przeszkolony. Wykończanie tekstyliów wyczyszczonych na mokro jest inne, ale nie trudniejsze niż wykończanie tekstyliów wyczyszczonych chemicznie. Profesjonalne czyszczenie na mokro wymaga profesjonalnych urządzeń do wykończania, jak topery do spodni, manekiny, i nowoczesne stoły do prasowania. Sam standardowy stół do prasowania sprawia, że praca jest uciążliwa, a efekt wykończenia nie byłby zadowalający. Dobra technika prasowania jest koniecznością w profesjonalnej pielęgnacji tkanin i nieodzownym warunkiem odnośnie jakości prasowania.

Jakie korzyści i jakie możliwości zastosowania oferuje czyszczenie na mokro?

Zestawienie porównawcze pokazuje to wyraźnie. Następujące zestawienie porównawcze dotyczy usług czyszczenia dla Klientów prywatnych, jednak nie dotyczy sektora przemysłowego.

Usługa: Czyszczenie chemiczne Czyszczenie na mokro Pralnia
Garnitury, kostiumy ++ + - -
Spodnie, spódnice ++ ++ - -
Sukienki, bluzki + ++ - -
Odzież sportowa i ochronna + ++ (+)
Odzież łatwa w pielęgnacji i odzież swobodna + ++ +
Tekstylia domowe / firany + + +
Koszule męskie + ++ ++
Konfekcja pościelowa i poduszki - - ++ +
Bielizna osobista, pościel i konfekcja stołowa - - + ++

Ocena:++ = dobre; + = możliwe; (+) = możliwe w ograniczonym stopniu; - - =niemożliwe

Zestawienie porównawcze udowadnia szerokie możliwości zastosowania czyszczenia na mokro dla wszystkich zakresów usług czyszczenia tkanin. Tak to widząc czyszczenie na mokro tworzy most między pralnią a czyszczeniem chemicznym. Otwiera ono możliwość rynkowe dla zakładów czyszczenia chemicznego w sektorze bielizny prywatnej, a dla pralni w sektorze odzieży wierzchniej.

Dlaczego czyszczenie na mokro jest najlepszym rodzajem pielęgnacji tkanin?

 • wyjątkowe  higieniczne efekty czyszczenia,
 • wysokie bezpieczeństwo w przypadku delikatnych materiałów i konfekcji wysokiej jakości,
 • tekstylia oznaczone symbolem pielęgnacji literą W, P lub opisem „pranie ręczne” mogą być czyszczone w procedurze czyszczenia na mokro LANADOL,
 • żywe i połyskujące kolory,
 • pachnąca świeżość,
 • przyjemny dotyk,
 • szerokie możliwości zastosowania czyszczenia na mokro dla wszystkich zakresów usług w sektorze czyszczenia tkanin,
 • duża akceptacja wśród Klientów,
 • pozyskiwanie nowych Klientów, którzy z reguły odrzucają czyszczenie chemiczne,
 • poszerzenie oferty i tym samym zapewnienie konkurencyjności.

Dlaczego czyszczenie na mokro jest najbardziej ekologicznym sposobem pielęgnacji tkanin?

 • czyszczenie na mokro przeprowadzane jest przy użyciu wody i środków piorących, które ulegają biodegradacji,
 • produkty LANADOL spełniają wymagania wyróżnienia „Błękitny Anioł”,
 • brak emisji lotnych związków organicznych (LZO/VOC) do atmosfery,
 • brak ryzyka zanieczyszczenia powietrza i podłoża,
 • lepszy klimat pracy w zakładzie pralniczym, ponieważ nie są używane rozpuszczalniki,
 • nie są stosowane żadne rozpuszczalniki.

Czyszczenie na mokro jest bezdyskusyjnie najbardziej ekologicznym i nieszkodliwym sposobem pielęgnacji tkanin!

Dlaczego czyszczenie na mokro jest szczególnie ekonomiczne?

 • pozyskiwanie nowych Klientów, którzy z reguły odrzucają czyszczenie chemiczne,
 • nie powstają żadne pozostałości po destylacji, które muszą być utylizowane za odpowiednią opłatą,
 • niewielkie zużycie wody, energii i środków czyszczących,
 • krótkie czasy prania wsadu i tym samym duży pożytek z inwestycji w maszynę,
 • niewielkie koszty pozyskania i utrzymania.

Czy istnieje międzynarodowy symbol pielęgnacji dla czyszczenia na mokro?

Celem prawnego zabezpieczenia producentów tekstyliów, sprzedawców tekstyliów oraz zakładów pralniczych i czyszczących tekstylia zostało utworzone z inicjatywy dr Krüssmanna (WFK Krefeld) w roku 1994 Koło Robocze ds. integracji czyszczenia na mokro z Międzynawowymi Symbolami Pielęgnacji Tekstyliów. W roku 1995 koło to przekształciło się w  komisję European Wet Cleaning Commitee EWCC, która opracowała pod koordynacją holenderskiego instytutu TNO we współpracy z instytutami badań na tekstyliami CTTN (Francja), FCRA (Wielka Brytania), IFP (Szwecja), Instytutami Badawczymi Hohenstein (Niemcy) oraz Instytutem Badawczym ds. Pralni WFK w Krefeld (Niemcy) przy współpracy ekspertów z przemysłu chemicznego oraz z sektora produkującego maszyny kryteria kontrolne dla oznaczenia symbolem pielęgnacji „W“.

Z tego rozwinął się w roku 1998 wspierany przez Komisję Europejską projekt Aquacarb, którego celem było opracowanie poprzez stworzenie norm CEN warunki kontroli dla symbolu pielęgnacji „W“ i ich oddzielenie od istniejących, międzynarodowych symboli pielęgnacji tekstyliów.

Ponieważ produkcja tekstyliów oraz handel tekstyliami jest globalnym biznesem, musiały zostać opracowane procedury kontrolne, które mogły być stosowane na całym świecie, które dostarczają odtwarzalne wyniki i które mogą być przeprowadzane również przez producentów w praktyce. Dla międzynarodowej standaryzacji ustalono wartości graniczne dla symbolu pielęgnacji tkanin przedstawianego jako litera „W“, które można osiągnąć w procedurze czyszczenia na mokro z mechaniką prania zredukowaną w stosunku do prania pochodzącego z gospodarstw domowych oraz przy zastosowaniu prostego, neutralnego, dostępnego na całym świecie, niejonowego środka powierzchniowo czynnego. To nie spełnia wprawdzie ustalonych przez firmy Kreussler i Miele standardów, jest jednak ogromnym krokiem w przód. Wraz z symbolem pielęgnacji tkanin „W“ stworzono ogólnie wiążące kryteria kontrolne, które gwarantują wolne od ryzyka przeprowadzenie procedury czyszczenia na mokro włącznie z suszeniem.


Po międzynarodowym wprowadzeniu symbolu pielęgnacji tekstyliów „W“ czyszczenie na mokro jest procedurą czyszczenia tekstyliów, przy pomocy której mogą być czyszczone wszystkie tekstylia, które można prać zgodnie z symbolem pielęgnacji umieszczonym na etykiecie oraz tekstylia oznaczone symbolem pielęgnacji „W“. Przy tym nie zostały uwzględnione wszystkie cechy dla ochrony włókien, jak to oferował pierwotny system Miele Kreussler. Jakie skutki wywarło to w praktyce, wyraźnie pokazuje następujące zdjęcie.

Zdjęcie pokazuje trzy wełniane włókna testowe IWS obok siebie.

Po lewej: wyczyszczone chemicznie w KWL
Po środku: Miele System Kreussler w procedurze LANADOL Sensitiv
Po prawej: czyszczenie na mokro zgodnie z symbolem pielęgnacji „W"

Podczas gdy między włóknami testowymi czyszczonymi chemicznie i w procedurze LANADOL nie można stwierdzić praktycznie żadnej różnicy, to w przypadku włókna czyszczonego zgodnie z symbolem pielęgnacji „W” widoczne jest większe skurczenie się włókna.   

Innymi słowy, czyszczenie na mokro w procedurze LANADOL przewyższa wytyczne oznaczana symbolem pielęgnacji tekstyliów „W“ i tym samym zwiększa bezpieczeństwo procedury w procesie czyszczenia na mokro!

Czy istnieje ekoznak dla czyszczenia na mokro?

Tak, usługa czyszczenia na mokro jest wyróżniona ekoznakiem (znakiem ekologicznym) „Błękitny Anioł – ponieważ wyczyszczone na mokro” zgodnie z normą RAL UZ 104!

Celem znaku ekologicznego RAL „Błękitny Anioł – ponieważ wyczyszczone na mokro” jest zapoznanie osób zainteresowanych z zaletami profesjonalnego czyszczenia tekstyliów wobec pielęgnacji w warunkach domowych oraz szczególnie z zaletami czyszczenia na mokro wobec czyszczenia w rozpuszczalniku.

Dzięki sloganowi „chroni środowisko naturalne i zdrowie” konsument powinien dobrowolnie zwrócić swoją uwagę w swoim zachowaniu podczas zakupów na ekologicznie uzasadnione działanie w celu ochrony człowieka i środowiska naturalnego. Skutkiem tego, ukierunkowanego na koncepcję zrównoważonego rozwoju powinna być dobrowolna rezygnacja ze stosowania halogenowych rozpuszczalników w pielęgnacji tekstyliów bez uszczerbku dla wydajności. Ponadto należy unikać powstających podczas pielęgnacji tekstyliów emisje lotnych związków organicznych (LZO/ VOC) do atmosfery przez korzystanie z czyszczenia na mokro.

RAL UZ 104 „czyszczenie na mokro“ był pierwszym, przyznawanym w sektorze profesjonalnego czyszczenia tekstyliów ekologicznym znakiem (ekoznakiem). Konsumenci znali Błękitnego Anioła do tej pory z produkowanych zgodnie z ekologicznymi kryteriami produktów wykorzystywanych w gospodarstwie domowym. Przyznanie ekoznaku usługi czyszczenia tekstyliów na mokro ukazuje innowacyjny charakter i status pionierskiego rozwiązania czyszczenia na mokro w profesjonalnej pielęgnacji tekstyliów.    

Chętnie wspieramy naszych Klientów przy składaniu wniosku o udzielenie ekoznaku „Błękitny Anioł“!

Jakie są wartości graniczne przy czyszczeniu na mokro?

Jeśli w środowiskach specjalistów rozmawia się o czyszczeniu na mokro, powraca zawsze pytanie: „Jaki procent oddawanych do czyszczenia tekstyliów może być czyszczony na mokro, a dla ilu procent potrzebny będzie mimo to rozpuszczalnik?“

Stawiane jest również precyzyjne pytanie: „W przypadku jakich artykułów sensowne jest zastosowanie czyszczenia na mokro i gdzie znajduje się ekonomiczna granica zarówno odnośnie kosztów, jak i odnośnie ryzyka podczas tej obróbki?“

Oba pytania nie dotykają istoty rzeczy. Prawdziwe zasadnicze pytanie brzmi: „Czy czyszczenie na mokro stwarza lepszą szansę dla przyszłości profesjonalnej pielęgnacji tekstyliów niż czyszczenie chemiczne?“

Po 20 latach doświadczenia z czyszczeniem na mokro wyraźnie odpowiedziano na istotne części tego zasadniczego pytania:

 • Profesjonalne czyszczenie tkanin przy pomocy rozpuszczalnika „Woda” nie jest ani szkodliwe dla zdrowia, ani szkodliwe dla środowiska naturalnego.
 • Akceptacja Klientów oraz pracowników w zakładzie pralniczym jest bardzo duża.
 • Działanie procedury czyszczenia, usuwanie plam i higiena tekstyliów są bardzo dobre, wyjątkowe.
 • Spektrum usług jest bardzo szerokie: od czyszczenia koszul, specjalnych usług czyszczenia odzieży sportowej i tekstyliów outdoor, sukni ślubnych, poprzez czyszczenie konfekcji pościelowej aż po czyszczenie jeansów, bluzek, sukienek, garniturów.
 • Koszty instalacji i eksploatacji są znacznie niższe niż przy stosowaniu rozpuszczalnika i nie ma żadnych ryzyk związanych z eksploatacją.

 

 Jednak istnieją jeszcze znaki zapytania:

 1. przy ocenie ryzyk podczas obróbki, jeśli symbol pielęgnacji tkanin wymaga (P) lub (F);
 2. przy potrzebnej kwalifikacji pracowników, by w wyniku błędów nie niszczono odzieży Klientów;
 3. przy wymaganych urządzeniach do wykończania oraz metodach wykończania tkanin;
 4. przy ustalaniu kosztów, ustalaniu cen oraz aktywnym marketingu.


Ekoznak RAL UZ 104 „Błękitny Anioł Czyszczenie na mokro” pomógł bardzo tej innowacyjnej technice czyszczenia od czasu wprowadzenia na rynek również na polu międzynarodowym tworząc pozytywny i ekologiczny wizerunek. Kreussler czerpał korzyści z tego wizerunku jako wynalazca czyszczenia na mokro w procedurze LANADOL, techniczny standard produktów i procedury LANADOL wykracza jednak daleko poza kryteria Błękitnego Anioła.

LANADOL definiuje dziś stan techniki w czyszczeniu na mokro!

Czy czyszczenie na mokro ma przyszłość?

Sceptycy oceniający czyszczenie na mokro uznają, że czyszczenie łatwej w pielęgnacji odzieży, odzieży sportowej, spodni, spódnic, sukienek, płaszczy przeciwdeszczowych oraz wszystkiego, co może być impregnowane, jest w procesie czyszczenia na mokro prostsze i lepiej wychodzi niż czyszczenie w rozpuszczalniku. Jednak w przypadku marynarek, krawatów i garniturów istnieje ryzyko, jak również nakład w przypadku wykończania tkanin jest wyższy.

Jeśli jednak czyszczenie na mokro ma ogromne, widoczne zalety w przypadku instalacji, bezpieczeństwa eksploatacji, kosztów czyszczenia, spektrum usług, w jakości czyszczenia, w przypadku akceptacji Klientów oraz w przypadku prawie wszystkich rzeczach oddanych do czyszczenia i tylko kwestia męskiej odzieży wierzchniej jest postrzegana jako problematyczna: dlaczego nie powinno koncentrować się na tym, by rozwiązać ten problem krok po kroku?

W jakim stopniu zostało to dziś rozwiązane, można podpatrzeć w wielu zakładach, które czyszczą tę problematyczną odzież codziennie w procedurze czyszczenia na mokro. I to na całym świecie! Tego można się nauczyć! Sukces tych przedsiębiorstw w codziennej konkurencji pokazuje, droga ta jest prawidłowa. Inwestycje w technikę czyszczenia na mokro są w wielu krajach wspierane zarówno finansowo, jak również poprzez mniejsze urzędowe opłaty!

Większość przedsiębiorstw zajmujących się czyszczeniem tekstyliów stosuje czyszczenie na mokro oraz czyszczenie chemiczne, przy czym udział artykułów czyszczonych na mokro rośnie już od wielu lat.

W przypadku eksponowanej lokalizacji, jak to często bywa, w centrach handlowych z sąsiednimi marketami z artykułami spożywczymi lub w krajach z surowymi ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego coraz więcej zakładów pralniczych decyduje się na ekskluzywne czyszczenie na mokro.

W profesjonalnych pralniach również obserwuje się trend, by delikatną garderobę Corporate Fashion Garderobe, która często jest oferowana w leasingu tekstyliów dla banków, zakładów ubezpieczeń, biurom, czyścić z zastosowaniem czyszczenia na mokro.

Tradycyjnie domeną czyszczenia na mokro są zakłady opieki jak domy seniora czy domy opieki z własnymi technicznymi urządzeniami pralniczymi na miejscu, jak również jednostki straży pożarnej do pielęgnacji delikatnej odzieży ochronnej.

Tak, czyszczenie na mokro jest i pozostanie przyszłościowe, ponieważ sprawdziło się ono na światowych rynkach, a produkty serii LANADOL przewyższają nawet wytyczne oznaczenia symbolem pielęgnacji tekstyliów "W" i zwiększają tym samym bezpieczeństwo procedury w procesie czyszczenia na mokro!