Czyszczenie chemiczne

Czyszczenie chemiczne – dla garderoby o wysokich wymaganiach!

Czyszczenie chemiczne jest do tej pory najczęstszą i najpopularniejszą formą profesjonalnego czyszczenia tkanin. Wiele tekstyliów, szczególnie takie, które składają się z różnych rodzajów tkanin, jak męskie garnitury, damskie kostiumy, płaszcze, sukienki lub kreacje wieczorowe, wymagają profesjonalnej pielęgnacji. W tym przypadku tradycyjne czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach – prócz czyszczenia na mokro – jest możliwością, która pozwala na delikatne czyszczenie wartościowej garderoby.

Historia i kamienie milowe

Kreussler Textilchemie wywodzi się z założonego w roku 1912 „Specjalnego Domu” Farb Anilinowych (Spezialhaus für Anilinfarben). To właśnie tu tworzono, produkowano i dystrybuowano barwniki do tkanin, egalizatory oraz środki piorące. Po roku 1930 Kreussler poszerzył swój asortyment i stworzył wtedy dla nowych usług czyszczenia chemicznego mydło benzynowe o elektrostatycznym działaniu. W branży chemii tekstylnej coraz większe znaczenie zdobywało czyszczenie chemiczne. Wkrótce pojemność produkcyjna środków wspomagających czyszczenie przewyższała pojemność produkcyjną barwników.

Wraz z zakupem obszaru produktów do czyszczenia chemicznego od Henkel Düsseldorf (1985) firma Kreussler stała się w tym sektorze liderem na rynku europejskim. Jeszcze wcześniej zostały przejęte biznesy firm Gronewald & Stommel, Zschimmer & Schwarz oraz  Simon & Dürkheim. Tym samym stworzono systematyczną, gospodarczo- ekonomiczną podstawę dla własnego rozwoju środków do pielęgnacji tekstyliów.


Kamienie milowe dla rozwoju obszaru czyszczenia chemicznego w firmie Kreussler:

1952 wprowadzenie na rynek DERVAL PER, pierwszego środka wspomagającego czyszczenie (wzmacniacza siły czyszczenia) do stosowania w nowym rozpuszczalniku Perchloroetylenie.wprowadzenie na rynek DERVAL PER, pierwszego środka wspomagającego czyszczenie (wzmacniacza siły czyszczenia) do stosowania w nowym rozpuszczalniku Perchloroetylenie.
1962 wprowadzenie marek
• CLIP środek wspomagający czyszczenie;
• FRESH środek do apreturowania;
• DRY środek impregnujący;
• ACTIVAL środek do detaszowania
do chemicznego czyszczenia.
1964 wprowadzenie na rynek koncentratu CLIP AS, pierwszego środka wspomagającego czyszczenie dla perchloroetylenu, który nie zawiera obcych rozpuszczalników.
1966 stworzenie procedury HL, która odznacza się tym, że woda dodawana jest bezpośrednio do kąpieli czyszczącej (nieemulgowana z środkiem wspomagającym czyszczenie) z efektem znacznie ulepszonego usuwana zabrudzeń i plam.
1970 wprowadzenie na rynek DRY F, pierwszego płynnego środka impregnującego, dzięki któremu możliwa jest impregnacja bezpośrednio w połączeniu z czyszczeniem bez konieczności przeprowadzania dodatkowej kąpieli impregnującej.
1972 zgłoszenie patentu DE 22 28 538 jako procedury chemicznego czyszczenia, która odznacza się tym, że rozpuszczające się w wodzie zabrudzenia mogły być usuwane bez dodawania wody do kąpieli czyszczącej tekstylia. Podstawą procedury jest stosowanie środka wspomagającego czyszczenie CLIP SOLO.
1974 zgłoszenie patentu DE 24 12 175 jako procedury do apreturowania tekstyliów podczas czyszczenia chemicznego, która odznacza się tym, że są stosowane w niej specjalne środki powierzchniowo – czynne, które jednocześnie wykazują działanie środka czyszczącego oraz działanie środka apreterskiego. Podstawą tego patentu jest środek wspomagający czyszczenie CLIP COMBI.
1976 wprowadzenie na rynek VINOY 2000 jako środka chroniącego włókna do olejo-, wodo- i brudoodpornego wykańczania tkanin podczas czyszczenia chemicznego.
1978 stworzenie, rozwój i wprowadzenie na rynek specjalnej procedury do czyszczenia odzieży roboczej z poliestru – bawełny – tkanin mieszanych z dodatkiem wody do 40% wagi towaru przy zastosowaniu środka wspomagającego czyszczenie CLIP EM.
1981 zgłoszenie patentów DE 31 11 129 (adsorpcja) i DE 31 11 149: koncentrat do zmniejszania procesu szarzenia tkanin w praniu wodnym oraz czyszczenia chemicznego. Na podstawie tych wyników stworzono i rozwinięto CLIP SORBA i wysoce skoncentrowany środek wspomagający czyszczenie CLIP CONZ.
1982 zgłoszenie patentu DE 31 11 158: dezynfekujący środek wspomagający czyszczenie (wzmacniacz siły czyszczenia) do czyszczenia chemicznego. Ten patent jest podstawą dla CLIP ASEPT, który został wprowadzony na rynek jeszcze w tym samym roku.
1987 zgłoszenie patentu DE 37 39 711: zastosowanie polidialkylcyklosiloksanów (D3 – D6) jako rozpuszczalnika do czyszczenia chemicznego – dziś znany jako GreenEarth (cyklosiloksan D5). Późnej zrezygnowano z dalszego rozwijania patentu.
2000 CLIP COMFORT jest wprowadzany na rynek jako wielofunkcyjny środek wspomagający czyszczenie. Cecha szczególna: nadający się do zastosowania w Per, ale zoptymalizowany dla KWL (rozp. węglowodorowy), w KWL osiągana jest porównywalna z Per moc i wydajność czyszczenia. Innymi szczególnymi właściwościami są aktywna absorpcja (pochłanianie) zapachu przez tworzenie związków kompleksowych, mikrobiologiczna skuteczność również wewnątrz niestykających się z rozpuszczalnikiem obszarów maszyn czyszczących do ochrony przed niepożądanym tworzeniem zapachów.
2008 wprowadzenie na rynek aktywnego koncentratu CLIP GREEN CONC do czyszczenia chemicznego. Dzięki pracy nad CLIP GREEN CONC udało się działowi badań i rozwoju firmy Kreussler celnie zoptymalizować całkiem nowe kombinacje środków powierzchniowo – czynnych z wymaganiami w KWL i Per. Dzięki temu osiągnięto w obu rozpuszczalnikach taką siłę i skuteczność czyszczenia, jakiej do tej pory nie było. Ta kombinacja środków powierzchniowo – czynnych wyróżnia się tym, że zarówno w KWL, jak i w Per tworzy stabilne mikroemulsje. W rezultacie zwiększono efektywność usuwania rozpuszczalnych w wodzie zabrudzeń o poziom, który w czyszczeniu chemicznym jest całkowicie nowy. Jednocześnie gwarantowana jest pełna ochrona delikatnych tkanin z wełny oraz jedwabiu.
2011 SYSTEMK4 – przełomowa innowacja firmy Kreussler na ExpoDetergo w Mediolanie. Dzięki SYSTEMK4 zdefiniowano na nowo czyszczenie tekstyliów. Istotnym elementem nowego systemu do czyszczenia tekstyliów jest nowy rozpuszczalnik SOLVONK4! SOLVONK4 jest nietoksycznym, biodegradowalnym, organicznym rozpuszczalnikiem. SOLVONK4 wykazuje częściowo jeszcze lepszą efektywność i wydajność czyszczenia niż Per i do tego zgodnie z Rozporządzeniem CLP nie jest ani towarem niebezpiecznym ani też substancją niebezpieczną. Rozpuszczalnik skutecznie usuwa nie tylko tłuszcze, oleje, żywice, woski, ale również rozpuszczalne w wodzie substancje. Środek ten jest jednocześnie delikatny dla tkanin i skóry, z których wykonana jest odzież. SYSTEMK4 został zgłoszony w urzędach patentowych na całym świecie.

Nowoczesne laboratoria oraz sprawdzające się produkty w praktyce technika tworzą klimat i dobry grunt dla zmierzających w przyszłość badań z pracą nad rozwijaniem produktów i procedur. Kluczem do sukcesu są jednak wiedza, motywacja oraz praca zespołowa osób, które rozwijają idee i koncepcje oraz szukają dróg i rozwiązań do ich urzeczywistnienia. Ulokowany w firmie Kreussler potencjał i kompetencje ludzi oraz klimat, w którym mogą oni działać, tworzą wyjątkowe warunki dla profesjonalnej pielęgnacji tekstyliów.

Transfer wiedzy

Projekty badawcze

Aktywna współpraca w ramach projektów badawczych (np.: wspólny projekt z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych – BMBF- 0339911 „Synteza, charakterystyka i zastosowanie środków powierzchniowo – czynnych do czyszczenia tkanin w sprężonym dwutlenku węgla“, projekt EU FP 7, „Advanced LCO2 Cleaning as an Ecological Process Technology in the EU (ACCEPT, 222051)) świadczy o tym, że działamy z myślą o przyszłości.


Kształcenie i doskonalenie 

Naszą wiedzę udostępniamy w procesie kształcenia uczniów, praktykantów  mistrzów. Nasi pracownicy pracują jako wykładowcy, docenci wykładający na kursach przygotowujących do egzaminu mistrzowskiego, jak również innych formach doskonalenia kwalifikacji.

Nasze technikum i sala szkoleniowa umożliwiają przekazywanie, pogłębianie oraz przypominanie wiedzy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej. Z możliwości tej chętnie korzystają nasi Klienci.

Produkty i procedury

Wymagania stawiane producentom środków piorących są bardzo wysokie. Klienci oczekują produktów, które są do siebie dopasowane, dają doskonałe efekty, są efektywne, a przy tym ich stosowanie pozwala utrzymać koszty na niskim poziomie i które dodatkowo są jeszcze przyjazne dla środowiska naturalnego.  Umieszczając w naszej ofercie takie wyroby, jak środki wspomagające czyszczenie (wzmacniacze siły prania), środki do wstępnego detaszowania, środki do usuwania plam, środki impregnujące, środki do wykończania tkanin, środki wspomagające pielęgnację tkanin skórzanych, jak również produkty do pielęgnacji tkanin z zastosowaniem rozpuszczalnika oferujemy Państwu wysokiej jakości produkty, które gwarantują możliwie najlepsze efekty czyszczenia i pielęgnacji tkanin – niezależnie od tego, czy jest to czyszczenie przy użyciu Per, KWL, cyklosiloksanu D5, płynnego dwutlenku węgla czy nowego i przyjaznego środowisku rozpuszczalnika SOLVONK4.

Środki do detaszowania wstępnego i detaszowania
Środki do zapierania
Środki wspomagające czyszczenie 
Impregnacja / wykończanie tkanin
Środki wspomagające pielęgnację tkanin skórzanych
Rozpuszczalniki
Pielęgnacja rozpuszczalnika