Straż / służby ratownicze

Zachowanie funkcji ochronnej odzieży to KONIECZNOŚĆ!

Wyposażenie ochrony osobistej pełni szczególną funkcję ochronną. Chroni przed zagrożeniami i ryzykami związanymi z wykonywaniem danego zawodu. Podczas czyszczenia funkcji tych nie należy eliminować, ale przede wszystkich należy je przywracać. Nasze specjalne produkty utrzymują bądź przywracają skuteczność ochrony.

Informacje ogólne

Profesjonalna pralnia musi zapewnić, by odzież ochronna, która opuszcza pralnię, w dalszym ciągu wykazywała swoje właściwości ochronne. Ważne jest zatem, by znać wymagania stawiane tego typu odzieży, jak również ryzyka i niebezpieczeństwa, na jakie będzie narażona odzież ochronna czy osobiste wyposażenie ochronne podczas użytkowania.  Bardzo ważne jest by opanować procesy prania i obróbki tkanin zapewniających zachowanie, bądź przywrócenie funkcji ochronnych odzież ochronnej i osobistego wyposażenia ochronnego.

Oferujemy specjalne produkty oraz procedury, przy użyciu których mogą Państwo efektywnie usuwać typowe przy wykonywaniu danego zawodu zabrudzenia przy jednoczesnej możliwie jak najlepszej ochronie tkaniny jak również zachowaniu jej funkcji ochronnej. Ostateczny efekt ochrony przed wodą i chemikaliami jest osiągany podczas wykończania tkaniny.


Zalety, które oferują nasze produkty podczas pielęgnacji odzieży i wyposażenia ochronnego:

 • efektywne i ekonomiczne czyszczenie i pielęgnacja elementów osobistego wyposażenia ochronnego,
 • efektywne i skuteczne usuwanie wszystkich zabrudzeń,
 • utrzymanie i przywracanie funkcji ochronnych odzieży,
 • wydłużenie żywotności odzieży ochronnej,
 • możliwość zastosowania niewielu produktów,
 • minimalizacja ilości środków poprzez optymalizację procedur,
 • rzetelny serwis,
 • regularne inspekcje serwisowe przeprowadzane przez technologów  firmy Kreussler,
 • regularna, cykliczna kontrola i dopasowywanie parametrów procedur.

Straż pożarna

Od kiedy wprowadzono nową odzież ochronną dla straży pożarnej z włókien aramidowych obowiązują konkretne instrukcje dotyczące pielęgnacji, która powinna zachować funkcje ochronne oraz wartość użytkową tej odzieży.

Ta specjalistyczna odzież ochronna jest wykonana w taki sposób, by mogły być spełnione następujące wymagania:

 

 • nieprzemakalność i ochrona przed wilgocią pochodzącą z deszczu oraz z wody użytej podczas akcji gaśniczej,
 • ochrona prze wysokimi temperaturami, przed płomieniami oraz wyrzucanymi iskrami,
 • ochrona przed zimnem,
 • ochrona przed chemikaliami,
 • dobra widoczność/ postrzegalność w dzień i w nocy.

 

Odzież ochronna musi spełniać normę DIN EN 11612:2009 dla odzieży ochronnej – odzież do ochrony przed wysokimi temperaturami i płomieniami –, normę DIN EN 340:2004 dla odzieży ochronnej – ogólne wymagania oraz opis produkcji i kontroli dla uniwersalnej odzieży ochronnej dla straży pożarnej (HuPF).

Służby ratownicze

Odzież dla służb ratowniczych musi spełniać różne kryteria. Te są regulowane przez niemieckie normy dotyczące odzieży ochronnej służb ratowniczych GUV 2106 oraz BG-R 500:

 • rozpoznanie, identyfikacja i dobra rozpoznawalność/ widoczność (taśmy/pasy odblaskowe) na miejscu prowadzenia akcji ratunkowej (ruch drogowy),
 • właściwości odczuwane podczas noszenia, jak np.: ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych, przepuszczalność pary wodnej (pocenie się),
 • konstrukcja i konfekcja.