Technika zastosowania

Nigdy nie ma gotowego rozwiązania!

Profesjonalne produkty bez całej koncepcji nie przynoszą oczekiwanego sukcesu. Wiemy, co jest podstawą sukcesu! Analiza i doradztwo, tworzenie i rozwój koncepcji, realizacja i dokumentacja, kontrola jakości oraz optymalizacja wydajności – 4 kroki do osiągnięcia sukcesu i do zadowolenia naszych Klientów.

Krok 1: Analiza na miejscu

W naszym postępowaniu jest metoda. Najpierw nasi przeszkoleni i doświadczeni technicy biorą razem z Państwem cały proces prania pod lupę: szczegółowe zapoznanie się z pomieszczeniami, maszynami, rodzajami bielizny, twardością wody, typowymi zabrudzeniami i plamami, wymogami higienicznymi aż do kwalifikacji personelu są koniecznością. To wszystko pozwala ocenić sytuację w zastanym momencie.

Krok 2: stworzenie i rozwój koncepcji

Razem z Państwem opracujemy koncepcję, która zagwarantuje wydajność i bezpieczeństwo Państwa zakładu. Zastosowane produkty i procedury są skrojone na miarę Państwa zakładu i dopasowane do Państwa potrzeb – wydajne, efektywne i bezpieczne.

Wybór odpowiedniej techniki dozowania, koncepcji dotyczącej zużywanej energii i wody, stworzenie programów prania, zbadanie kosztów wody, energii i środków piorących dla różnych programów prania, szkolenia dla Państwa pracowników oraz plany dotyczące higieny, regularnego serwisu oraz terminarze obejmują naszą całą koncepcję.

Krok 3: realizacja i dokumentacja

Instalujemy i programujemy techniczny sprzęt. Następnie procedury prania są dopasowywane do rodzajów bielizny przeznaczonej do prania oraz do stopnia zabrudzeń.

Na koniec przeprowadzone zostają praktyczne szkolenia Państwa pracowników oraz w razie potrzeby zostanie omówiona udokumentowana koncepcja higieny.

Krok 4: kontrola jakości i optymalizacja wydajności

By zagwarantować bezpieczeństwo technologii  oraz osiągnąć optymalne rezultaty, ustawione procedury są regularnie sprawdzane. Podczas inspekcji serwisowych są kontrolowane i optymalizowane parametry procesu prania. Wszystkie zmiany są dokumentowane, można do nich sięgnąć w dowolnym momencie i zawsze odnoszą się do aktualnego stanu. Użycie i ocena standaryzowanych pasków testowych zapewniają kontrolę procedury pod względem bezpieczeństwa i jakości.

Nasi technicy serwisowi działają na miejscu, jeśli ich wezwano – szybko, bezproblemowo i kompetentnie. W zależności od wielkości i rodzaju asortymentu znajdującego się w pralni nasi technicy w zakresie zastosowań sporządzają terminarz regularnych czynności serwisowych specjalnie dla Państwa, by zagwarantować Państwu bezproblemową pracę Państwa zakładu.

Zalety, które możecie Państwo odczuć

  • optymalne procedury prania w odniesieniu do kosztów, jakości  bezpieczeństwa eksploatacji,
  • skomputeryzowana technika dozowania wspierana przez starannie wypracowaną, wydajną techniką oraz atrakcyjnymi ofertami finansowymi,
  • szkolenia w zakresie prania i higieny na miejscu, seminaria i oferty szkoleń podnoszących kwalifikacje,
  • obszerne rozwiązania dla wszystkich rodzajów tkanin i odzieży,
  • spełnienie najwyższych wymagań dotyczących higieny i czystości dla każdego rodzaju towaru (tkanin  odzieży) i dzięki temu podniesienie konkurencyjności Państwa zakładu na rynku,
  • zachowanie wartości każdego rodzaju bielizny,
  • fachowe, kompetentne, dopasowane do potrzeb użytkowników doradztwo oraz serwis na miejscu,
  • wysokie bezpieczeństwo użytkowania przy niewielkim nakładzie personelu,
  • krótki czas wymagany dla wdrożenia pracownika w przypadku zmian personalnych,
  • wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki spełnieniu ustawowych norm i przepisów: higieniczne listy i ekspertyzy, normy UE oraz dermatologiczne ekspertyzy.