Strategia porównań nakładek na mopy

Nakładka dla mopa – dezynfekcja i żywotność – niezgodność?


W przypadku nowoczesnych mopów wszystko opiera się na właściwej procedurze prania.

Czyszczenie pomieszczeń i podłóg w szpitalach oraz w jednostkach służby zdrowia musi spełniać ustawowe wymagania dotyczącej higieny. Przeprowadzone w sposób prawidłowy pod względem higieny czyszczenie i dezynfekcja powierzchni służy zarówno czystości, jak również zapobieganiu zakażeniom i zapobiega rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych dla zdrowia zarazków. Z tego powodu  przybory służące do utrzymania czystości (jak np. mopy) muszą być po użyciu poddane obróbce termicznej, chemotermicznej lub chemicznej oraz zdezynfekowane. Środki piorące oraz dezynfekujące, które w tym celu należy zastosować, muszą być w Niemczech wpisane na listę Instytutu Roberta Kocha (RKI).

Nakładki na mopy są narażone podczas codziennego użytkowania na silne zabrudzenia brudem, chemikaliami oraz środkami dezynfekującymi. Ponieważ w szpitalach oraz domach seniora nakładka na mopa jest po krótkim użyciu (po umyciu każdego pomieszczenia) ściągana i następnie prana, proces prania ma istotne znaczenie dla stopnia zużycia nakładek na mopy.

Właściwości użytkowe nakładki na mopa zależą od składu włókien oraz od ciężaru. W przypadku ubytku ciężaru >30 % należy wymienić nakładkę, aby zagwarantować wystarczającą wydajność powierzchniową (w stosunku do mytej powierzchni) na nakładkę na mopa. W przypadku stosowania zwykłych środków piorąco – dezynfekujących oznacza to, że nakładki na mopy powinny być wymieniane po ok. 300-400 cyklach użycia.

Sytuacja wyjściowa

Vileda Professional, wiodący producent innowacyjnych produktów do czyszczenia, nieustannie dokłada wszelkich starań, by podnieść wydajność i ekonomiczność swoich produktów i tym samym również zwiększyć zadowolenie Klientów. Porównując dane z międzynarodowych rynków Vileda stwierdziła, że okres użytkowania nakładek na mopy w Belgii oraz w Holandii jest bardzo często znacznie dłuższy niż w Niemczech. Poszukując przyczyny takiego stanu rzeczy stwierdziła, że w tych krajach większość nakładek na mopy jest prana środkami piorąco-dezynfekującymi firmy Kreussler i przy zastosowaniu odpowiedniej procedury prania. Aby sprawdzić, czy pozytywne wyniki były tylko przypadkiem czy też mogą się powtarzać, Vileda przeprowadziła we współpracy ze Szpitalem Juliusza (Juliusspital) w Würzburgu i Fabryką Chemiczną Kreussler długoterminowy test praktyczny.

Test praktyczny

Szpital Juliusza przeprowadzał test pielęgnacji nakładek do mopów od czerwca 2004. W tym teście używano mopa Vileda Professional Swep Classic Finnmop (włokna: 50 % wiskozy / 50 % poliestru). Po każdym cyklu użycia połowa stosowanych nakładek była czyszczona produktami Kreussler, a druga połowa produktami innego producenta. Przygotowanie mopów do pracy odbywało się w obu przypadkach według danych producenta przy zastosowaniu procedury prania z dezynfekcją zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na liście Instytutu Roberta Kocha (RKI).

Przez prawie dwuletni okres trwania testu nakładki do mopów były badane w regularnych odstępach w laboratoriach firmy Vileda, gdzie były sprawdzane takie cechy, jak użyteczność, ubytek ciężaru, pochłanianie wody, wygląd oraz higieniczne bezpieczeństwo.

Wynik testu

Po 380 cyklach użycia i prania nakładki do mopa, czyszczone produktami innego producenta, osiągnęły ubytek ciężaru na poziomie ok. 30 %. Ponieważ jest to wartość graniczna dla użyteczności, nakładki musiały zostać wymienione. Nakładki prane przy zastosowaniu środków firmy Kreussler wykazywały po 380 cyklach ubytek ciężaru na poziomie tylko 17 %. Po prawie 2 latach i ponad 620 cyklach prania test zakończył się.  Nakładki do mopów prane przy użyciu produktów firmy Kreussler osiągnęły ubytek ciężaru na poziomie 24 % o odpowiadały jeszcze tym samym zdefiniowanym wymaganiom dotyczącym użyteczności.

To porównanie, przeprowadzone w praktycznych warunkach, potwierdziło zalety procedury firmy Kreussler w odniesieniu do mopów Vileda-Swep.
Użyte przez Kreussler na potrzeby testu produkty DERVAL SOLO i OTTALIN PERACET były stosowane zgodne z wytycznymi z listy Instytutu Roberta Kocha ( dezynfekcja w temperaturze 60 °C w chemotermicznej procedurze prania).
Procedura prania Kreussler – procedura OTTALIN PERACET:
1. kąpiel: 5 minut 40 °C, płukanie bez dodatków
2. kąpiel: 12 minut, 60 °C, 2 ml/l DERVAL SOLO i 2 ml/l OTTALIN PERACET
3. kąpiele płuczące

Dla kolorowych nakładek do mopów Kreussler poleca stosowanie środka piorącego do tkanin kolorowych DERVAL RENT w połączeniu z OTTALIN PERACET – znajdującym się na liście Związku Higieny Stosowanej (VAH) / Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii (DGHM), przedłożonym do wpisu na listę Instytutu Roberta Kocha (RKI).

Prócz wydłużenia okresu użytkowania ważnymi czynnikami, które wskazują na wydajność i ekonomiczność procedury prania firmy Kreussler, są niewielkie ilości stosowania, najkrótszy czas trwania procedury według listy RKI w temperaturze 60 °C oraz atrakcyjne koszty procedury. Test praktyczny pokazał również, że dezynfekcja i żywotność nakładek na mopy przy zastosowaniu procedury prania firmy Kreussler nie wykluczają się.

Zalety delikatnego traktowania np. wysoce wydajnych nakładek na mopy firmy Vileda przy pomocy procedury firmy Kreussler w skrócie:

  • efektywność dzięki niewielkim ilościom stosowanego środka oraz krótki czas trwania procedury;
  • ekonomiczność dzięki środkom piorącym oraz środkom dezynfekującym w korzystnych cenach;
  • zrównoważone utrzymywane wartości (jakości) nakładek na mopy;
  • znajdująca się liście RKI, wpisana jako chemotermiczna procedura dezynfekcyjna typ A (bakterie) oraz typ B (wirusy);
  • europejskie standardy = spełnione normy DIN EN 1276 (działanie bakteriobójcze), DIN EN 1275 (działanie grzybobójcze) oraz DIN EN 14476 (działanie wirusobójcze)