Odzież ochronna / wyposażenie ochrony osobistej

Zachowanie funkcji ochronnej odzieży to KONIECZNOŚĆ!

Wyposażenie ochrony osobistej pełni szczególną funkcję ochronną. Chroni przed zagrożeniami i ryzykami związanymi z wykonywaniem danego zawodu. Funkcji tych nie należy eliminować, ale przede wszystkich należy je przywracać. Nasze specjalne produkty utrzymują skuteczność ochrony przez działaniem wysokich temperatur, płomieni, chemikaliami, ochronę antystatyczną, ochronę służącą ostrzeganiu i ochronę przed działaniem warunków atmosferycznych.

Informacje ogólne

Profesjonalna pralnia musi zapewnić, by odzież ochronna, która opuszcza pralnię, w dalszym ciągu wykazywała swoje właściwości ochronne. By wypełnić to ważne zadanie pralnia musi:

 • znać wymogi dotyczące funkcji ochronnych wyposażenia ochrony osobistej, jak również
 • typowe ryzyka i zagrożenia dla funkcji ochronnych przy używaniu i przygotowywaniu jej oraz
 • opanować zachowywanie lub przywracanie funkcji ochronnych oferowanych procesów czyszczenia i pielęgnacji.

Oferujemy specjalne produkty oraz procedury, przy użyciu których mogą Państwo efektywnie usuwać typowe przy wykonywaniu danego zawodu zabrudzenia przy jednoczesnej możliwie jak najlepszej ochronie tkaniny jak również zachowaniu jej funkcji ochronnej. Ostateczny efekt wskazujący na nieobecność wody i chemikaliów jest osiągany podczas wykańczania tkaniny.


Zalety, które oferują nasze produkty podczas pielęgnacji elementów osobistego wyposażenia ochronnego:

 • efektywne i ekonomiczne czyszczenie i pielęgnacja elementów osobistego wyposażenia ochronnego,
 • efektywne i skuteczne usuwanie wszystkich zabrudzeń,
 • utrzymanie / przywrócenie funkcji ochronnych odzieży,
 • wydłużenie żywotności odzieży ochronnej,
 • możliwość zastosowania niewielu produktów,
 • minimalizacja ilości środków poprzez optymalizację procedur,
 • rzetelny serwis,
 • regularne inspekcje serwisowe przeprowadzane przez techników firmy Kreussler,
 • regularna, cykliczna kontrola i dopasowywanie parametrów procedur.

Odzież strażacka

Od kiedy wprowadzono nową odzież ochronną dla straży pożarnej z włókien aramidowych obowiązują konkretne instrukcje dotyczące pielęgnacji, która powinna zachować funkcje ochronne oraz wartość użytkową tej odzieży. Ta specjalistyczna odzież ochronna jest wykonana w taki sposób, by mogły być spełnione następujące wymagania:

 • nieprzemakalność i ochrona przed wilgocią pochodzącą z deszczu oraz z wody użytej podczas akcji gaśniczej,
 • ochrona prze wysokimi temperaturami, przed płomieniami oraz wyrzucanymi iskrami,
 • ochrona przed zimnem,
 • ochrona przed chemikaliami,
 • dobra widoczność/ postrzegalność w dzień i w nocy.

Odzież ochronna musi spełniać normę DIN EN 11612:2009 dla odzieży ochronnej – odzież do ochrony przed wysokimi temperaturami i płomieniami –, normę DIN EN 340:2004 dla odzieży ochronnej – ogólne wymagania oraz opis produkcji i kontroli dla uniwersalnej odzieży ochronnej dla straży pożarnej (HuPF).

Polecane produkty

DERVAL RENT
OTTALIN PERACET
HYDROB FC
HYDROB EASYDRY
DERVAL ENERGY
DERVAL PROTECT

Odzież ochronna służb ratowniczych

Odzież dla służb ratowniczych musi spełniać różne kryteria. Te są regulowane przez niemieckie normy dotyczące odzieży ochronnej służb ratowniczych GUV 2106 oraz BG-R 500:

 • rozpoznanie, identyfikacja i dobra rozpoznawalność/ widoczność (taśmy/pasy odblaskowe) na miejscu prowadzenia akcji ratunkowej (ruch drogowy),
 • właściwości odczuwane podczas noszenia, jak np.: ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych, przepuszczalność pary wodnej (pocenie się),
 • konstrukcja i konfekcja.


Polecane produkty

DERVAL RENT
OTTALIN PERACET
HYDROB FC
HYDROB EASYDRY
DERVAL ENERGY
DERVAL PROTECT

Odzież chroniąca przed działaniem chemikaliów

W przypadku odzieży chroniącej przed działaniem chemikaliów rozróżnia się według normy UE następujące rodzaje odzieży ochronnej:

 • odzież chroniąca przed działaniem chemikaliów z „ograniczonym czasem użytkowania”, tzn. odzież ta jest utylizowana zaraz po użyciu. Definicja obejmuje tym samym odzież jednokrotnego użytku (jednorazową);
 • odzież chroniącą przed działaniem chemikaliów „wielokrotnego użytku” jest po użyciu czyszczona według wskazówek producenta, odkażana (poddawana dekontaminacji) oraz przygotowywana do ponownego użycia (np.: wykończenie tkaniny/impregnacja).

W większości przypadków odzież chroniąca przed działaniem chemikaliów jest wykonana z włókien poliestrowych PES lub z włókien polipropylowo – poliamidowego PAC, która dzięki  impregnacji tkaniny żywicą perfluorowęglowodorową odporna jest na wdzieranie się substancji płynnych. Procedura, którą należy zastosować do prania/ czyszczenia takiej odzieży, musi pozwolić na zachowanie tej właściwości w możliwie jak największym zakresie oraz na regenerację tkaniny w procesie wykańczania.

Polecane produkty
DERVAL ENERGY
DERVAL PROTECT
DERVAL RENT
HYDROB FC
HYDROB EASYDRY

Odzież chroniąca przed płomieniami

Podczas spawania lub podczas wykonywania pracy w strefie o porównywalnym potencjale zagrożeń / ryzyka należy nosić odzież chroniącą przed działaniem płomienia podczas spawania oraz przed działaniem wysokich temperatur. Odzież ta chroni osobę, która ją nosi, przed żarzącymi się cząsteczkami metali i iskrami, które powstają podczas spawania czy cięcia. Odzież chroniąca przed płomieniami jest wymieniona w normie UE pod pojęciem „Odzież chroniąca przed żarem i ogniem”.

Nowoczesna odzież chroniąca przed żarem (wysokimi temperaturami), ogniem i chemikaliami jest generalnie wykonana w taki sposób, że jej właściwości ochronne są odporne na pranie/ czyszczenie. (W większości przypadków ta odzież chroniąca przed płomieniami jest wykonana z permanentnie impregnowanej bawełny. Określenia handlowe to proban, secan i pyrovatex. Jest jeszcze jednak niewielki udział permanentnie impregnowanej wełny, jak np.: zirpo, która w przeważnie stosowana jest jako materiał pokrowcowy do siedzeń lotniczych w samolocie. Coraz większe znaczenie zyskują tkaniny ze specjalnych włókien, np. z mieszanki aramidu i blokującej płomienie wiskozy (wiskoza FR) . Procedura prania musi umożliwić zachowanie działania ochronnego tkaniny.

Polecane produkty
DERVAL RENT
DERVAL ENERGY
DERVAL PROTECT
HYDROB FC
HYDROB EASYDRY
LANADOL AKTIV dla permanentnie impregnowanej tkaniny z wełny

Odblaskowa odzież ochronna

Noszenie odblaskowej odzieży ochronnej ostrzegawczej jest regulowane przez ustawę i przeznaczone dla ludzi, którzy wykonują swoją pracę na drogach podczas ruchu drogowego. Odzież ochronna sprawia, że osoba ubrana w nią jest wyraźnie widoczna również w ciemności z dużej odległości. Dlatego procedura prania nie może negatywnie wpływać na funkcję ostrzegawczą pasków i naszywek odblaskowych.

Wymagania dotyczącej odblaskowej odzieży ochronnej są regulowane przez normy UE. Regulują one kolor w nowym stanie, trwałość koloru, wodoszczelność, przepuszczalność pary wodnej, zdolność odblaskową nowego materiału, jak również zdolność odblaskową po obciążeniu kontrolnym oraz w czasie deszczu, jak również minimalną powierzchnię, oznaczenie z opisem pielęgnacji oraz wzoru.

Dla profesjonalnej pralni ta grupa towarów jest problematyczna, ponieważ bardzo często nie można spełnić wymagań dotyczących funkcji odblaskowej oraz zachowania kolorów w ciężkich warunkach użytkowania oraz przy mocnych zabrudzeniach. Pielęgnacja odblaskowej odzieży ochronnej w profesjonalnej pralni wymaga w zależności od jakości materiału paska odblaskowego specjalnej techniki procedury. Odzież nie może być poddawana działaniu optycznego rozjaśniacza, ponieważ wpłynie to ujemnie na funkcję odblaskową paska odblaskowego.

Polecane produkty
DERVAL RENT
DERVAL ENERGY
DERVAL PROTECT
HYDROB FC
HYDROB EASYDRY